image-2
Lektorbloggen

Fra voksentetthet til lektortetthet?

I mange år har skolepolitikere kun snakket om lærere – og ikke om de universitetsutdannede adjunktene og lektorene. Mange har snakket mer om voksentetthet enn om velutdannede lærere. Den faglige spesialiseringen og fordypningen som ligger i den tidligere cand.mag.graden og på hovedfagsnivå eller mastergradsnivå, har vært oversett. Men nå fører økt bevissthet om at faglige kunnskaper er viktige, til en renessanse for lektortittelen.
AVRedaksjonen
20. august, 2009
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Venstre vil gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen og har i sitt program foreslått en rekke tiltak som kan bidra til dette. Respekten for fagkunnskapen vises blant annet ved at Venstre vil kreve at lærere på ungdomstrinnet skal ha minst 60 studiepoeng i fag de underviser i. Venstre er, så vidt vi kjenner til, det eneste partiet som sier klart at rekrutteringen av lektorer har vært for lav de siste årene. For å bøte på dette vil partiet vurdere å gjeninnføre halvårig praktisk-pedagogisk utdanning og gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærere.

Den 18.august lanserte AP ved Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt sine ti punkter for en bedre skole. Punkt én sier at AP ikke bare vil rekruttere flere lærere, men nevner også eksplisitt at skolen bør få flere lektorer. AP vil sikre rekruttering og tilgang på lærere, lektorer og annet fagpersonell gjennom blant annet seniortiltak, ordninger for avskrivning av studielån for språk- og realfagslærere og tilbud om pedagogisk utdanning for annet fagpersonell som tar jobb i skolen.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, sier det er gledelig at politikerne nå anerkjenner lektorene som viktige for skolen. Lektorene er spesialister innen sine fag, og gjennom mastegraden – eller avhandlingen i hovedfaget – er de skolert innen vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte. Denne utdanningsbakgrunnen passer godt til kunnskapssamfunnets krav.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?