image-1
Lønn

Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har startet, og Akademikerne forventer et solid lønnsoppgjør for lektorene. - Læreren er avgjørende for elevenes læring og kvaliteten i skolen, og da må vi sørge for at de ikke forsvinner til andre yrker, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg.
AVRedaksjonen
21. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Odd-Haldgeir Larsen (Fagforbundet), Tor Arne Gangsø (KS), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune) og Steffen Handal (Unio) startet lønnsforhandlingene for offentlig sektor onsdag. Foto: Akademikerne

-De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye i oppgjørene. Lønnsforhandlingene må sørge for at ikke høyt utdannede går til privat sektor, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. 

I dag 21. april klokken 12 startet årets lønnsforhandlinger i kommunesektoren, det vil si kommunene og fylkeskommunene. Siden det er et mellomoppgjør, forhandles det kun om økonomi.  

Akademikerne har en forventning om et solid oppgjør for lektorene.  

– Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer – og reelle, lokale forhandlinger i kommunene der vi ikke får frontfaget tredd nedover hodet, sier Leborg.

  

Koronakrisen har vist hvor viktig det er med høy kompetanse i kommunene. Samtidig sliter én fjerdedel av kommunene med rekruttering av høyt utdannede – blant annet lektorer, teknologer og jurister. 

– Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede. Et godt oppgjør er viktig for at kommunene skal yte gode tjenester og få økonomien i gang etter at pandemien er over, sier Leborg.  

Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, unntatt de som er ansatt i Oslo kommune, er omfattet av avtaleverket for kommunesektoren, det som kalles KS-området. Oslo kommune har egen avtale. 

Lektorene må løftes 

Undervisningsansatte har hatt en svakere lønnsvekst enn alle andre kommuneansatte de siste årene, og i fjor var de igjen den gruppen som kom aller dårligst ut. 

– Vi har en forventning om et solid oppgjør for denne gruppen. Det er store rekrutteringsutfordringer i skolen, med over 20 prosent ukvalifiserte som underviser på videregående. Læreren er avgjørende for elevenes læring og kvaliteten i skolen, og da må vi sørge for at de ikke forsvinner ut av klasserommet til andre yrker, sier Leborg. 

Akademikerne krever at forhandlingene skjer lokalt i årets oppgjør – og jobber på sikt for å endre lønnssystemet for lektorene, til et lokalt forhandlingssystem som er vanlig i resten av arbeidslivet. 

– Systemet er rett og slett dårlig egnet til å rekruttere og beholde lærerne skolen har behov for. Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger. Det er de lokale partene i kommunene som ser behovene og vet hvilken kompetanse som trengs, sier Leborg.  

Fristen for å komme til enighet er midnatt 1. mai. 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...