Bilde av leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Arbeid

Fornøyd med ny Hovedavtale i staten

– Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
19. desember, 2022

Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og de lokale tillitsvalgte i de statlige virksomhetene. Partene i hovedavtalen i staten er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer staten som arbeidsgiver.

Hovedavtalens skal blant annet å legge til rette for at medarbeidernes kunnskap, innsikt og erfaring blir brukt i den langsiktige utviklingen av virksomheten og tjenestetilbudet til innbyggerne.

I dag ble det enighet om en revidert avtale.

Systematisk kompetansearbeid

– Oppgavene i statlig sektor krever høy kompetanse. Staten står fortsatt overfor store omstillinger som krever at kompetansen utvikles og ivaretas på en god måte. Den nye hovedavtalen legger grunnlaget for et mer systematisk kompetansearbeid i statlige virksomheter, sier sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.  

Nordli er glad bestemmelsene om kompetanseutvikling er styrket. Hun trekker frem at det nå jevnlig skal gjennomføres kompetansekartlegging. Dette skal skje i samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Medbestemmelse har en mer sentral rolle 

Lokal avtale om medbestemmelse, tilpasningsavtalen, har fått en mer sentral rolle i hovedavtalen. Den lokale avtalen om medbestemmelse er nå viet et eget kapittel, og bestemmelsene i kapitlet er tydeliggjort og styrket. 

– Den lokale avtalen om medbestemmelse er et godt utgangspunkt for å bygge god samarbeidskultur i virksomheten. Den nye hovedavtalen presiserer blant annet at partene lokalt skal bli enige om hvordan det skal legges til rette for utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, sier Nordli.

– Lokal avtale om medbestemmelse skal nå reforhandles i den enkelte virksomhet. Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å bidra aktivt inn i dette arbeidet. Det vil legge grunnlaget for det lokale partssamarbeidet framover, fortsetter hun.

Det er i tillegg foretatt noen språklige justeringer og forenklinger i hovedavtalen, slik at den skal være lettere å forstå.

Den nye Hovedavtalen trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder fram til 31. desember 2025.

Foto: Mikkel Moe, Tekna

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalenstat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...