image-8
Lønn

Forhandlingsløsning med KS i natt

Lektorene får et tillegg på om lag 14.000 kroner i 2016 og 12.000 i 2017.
AVRedaksjonen
30. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 – Vi valgte å anbefale det fremlagte forslaget. Slik de økonomiske forutsetningene var for dette oppgjøret, er det økonomiske resultatet til å leve med. Vi er ikke fornøyd med at fordelingen ikke bidrar til å rette opp lektorenes mindrelønnsutvikling, men i og med at lønnsnivåene for de ulike lærerkategoriene reguleres med samme prosent, forsterkes den heller ikke, sier Otto Kristiansen, forhandlingsleder i Norsk Lektorlag.

Lønnen reguleres med 2.4 % pr. 01.05. 2016 og 2,0 % pr. 01.08.2017. I 2017 er det satt av 0,9 % til lokale forhandlinger pr. 01.09.2017, og da vil Lektorlaget fortsette arbeidet for best mulig uttelling for våre medlemmer.

-Et viktig krav for oss var å bli omfattet av de samme forhandlingsbestemmelsene som medlemmene i de andre Akademiker-foreningene (kapittel 5). Kollektive lokale lønnsforhandlinger har vist seg å gi bedre lønnsutvikling for akademisk arbeidskraft, og slike forhandlinger gjør det lettere for lokale arbeidsgivere å rekruttere de beste lærerne til skolen. Vi er selvsagt ikke fornøyd med at vi ikke fikk gjennomslag for kravet, men valgte likevel å anbefale det fremlagte forslaget. Den type systemendring en slik omlegging krever, får man ikke på plass i en megling, kun ved forhandlingsbordet, sier Kristiansen.

I en pressemelding fremhever Akademikerne at det er positivt at KS nå ønsker å se på lønnsmekanismene for lærerne, men at dette arbeidet går for sakte. 

– Gitt de begrensede økonomiske rammene var et slikt resultat å forvente. Samtidig er vi skuffet over at KS ikke viser, med økonomi, at de tar innover seg lektorenes svake lønnsutvikling de siste tiårene, sier Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i Akademikerne kommune.

– Lønn brukes fortsatt ikke aktivt for å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Akademikerne har påpekt at rekrutteringen til skolen er for svak og at den dårlige reallønnsveksten lærerne har hatt de siste 40 årene er en viktig årsak til dette. Lektorgruppen har etter overføringen til det kommunale tariffområdet i 2004, hatt en klart svakere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper.

– Lokal lønnsdannelse har vist seg å gi våre medlemmer god uttelling og gjør at kommunene får tilgang på viktig akademisk arbeidskraft. Derfor er dette prinsippet svært viktig. Når det er sagt, er jeg svært skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for en tilsvarende ordning for lektorene i skoleverket, sier Birkenhagen.

Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes øvrige medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme, både i 2016 og 2017. Akademikerne er tilfreds med at tariffpolitiske forutsetninger ikke lenger omtales i den nye hovedtariffavtalen.

– Dette skaper bedre forutsetninger for frie forhandlinger og konstruktive prosesser ute i kommunene. Det er også veldig bra at den nye tariffavtalen er tydelig på at vi har streikerett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden, sier Birkenhagen.

 

Laveste årslønn etter ny garantilønnsavtale pr. 01.05.16: (2,4 % tillegg)

                                                                                                                        

    0 år        2 år    4 år  6 år  8 år    10 år      16 år
Adjunkt med tillegg 457 000

(+ 10 800)

 

466 200

(+11 000)

470 700

(+11 100)

474 900

(+11 200)

484 900

(+11 400)

500 900

(+11 800)

537 900

(+ 12 700)

Lektor 480 100

(+ 11 300)

 

489 700

(+ 11 500)

495 100

(+11 700)

499 900

(+11 800)

504 800

(+11 900)

531 000

(+12 500)

580 400

(+12 500)

Lektor med tillegg 495 900

(+11 700)

 

505 800

(+ 11 900)

511 300

(+12 00)

516 000

(+12 100)

523 700

(+ 12 300)

548 000

(+12 900)

606 500

(+ 14 300)

 

Laveste årslønn etter ny garantilønnsavtale pr. 01.08.17:
(2 % tillegg)                                                                                                                                                        

  0 år   2 år 4 år 6 år          8 år 10 år 16 år
Adjunkt med tillegg 466 200

(+9 200)

475 600

(+9 400)

480 200

(+9 500)

484 400

(+9 500)

494 600

(+9 700)

511 000

(+10 100)

548 700

(+ 10 800)

Lektor 489 800

(+9 700)

499 500

(+9 800)

505 100

(+ 10 000)

509 900

(+ 10 000)

514 900

(+10 100)

541 700

(+10 700)

592 200

(+11 700)

Lektor med tillegg 505 900

(+10 000)

516 000

(+ 10 200)

521 600

(+ 10 300)

526 400

(+10 400)

534 200

(+ 10 500)

559 000

(+11 000)

618 700

(+ 12 200)

Det settes også av midler til lokale forhandlinger.

 

Fakta

Akademikerne – medlemstall 

  • Totalt (1.1.2016).   193.536
  • Stat   34.310
  • Kommune i alt    23.859
  • KS   21.144
  • Oslo kommune   2.715
  • Spekter helse   19.912 

Kommunalt tariffområde (KS) 

  • Antall årsverk   330.772
  • Antall ansatte   422.143
  • Samlet lønnsmasse   157,364 milliarder
  • Overheng   0,7 % 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...