image-3
Lektorbloggen

Får karakterer til tross for høyt fravær

Elever har så sterke rettigheter at enkelte får karakter til tross for veldig høyt fravær. Det uttaler leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til Bergens Tidende 6.oktober.
AVRedaksjonen
06. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi kjenner til eksempler på at elever med over 50 prosent fravær likevel får karakterer. Lærere opplever press både fra elever, foreldre, skoleledelse og skoleeier om sette karakterer på elever de selv mener de ikke har grunnlag for å vurdere. Skoleledelse og nivåene over ønsker en pen statistikk. Ingen ønsker frafall, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag mener at praksisen med karaktersetting tross høyt fravær med mangelfullt vurderingsgrunnlag blant annet skyldes at elevene har fått så sterke rettigheter.

– Hovedproblemet er at elevene ikke har hatt en tilsvarende bevisstgjøring av sine plikter. Elevene har fått individuelle rettigheter som gjør at de kan opptre på en måte som ødelegger for andre. En enkelt elev kan tilrane seg mye spesialbehandling, oppmerksomhet og skape mye forviklinger, mens de som oppfører seg godt får mindre oppmerksomhet. Balansen er ikke god. Regelverket gjør det vanskelig å sanksjonere det nærmest naturlige ungdomsopprøret i denne aldersgruppen, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag ønsker en nasjonal fraværsstatistikk, slik at en med sikkerhet får dokumentert omfanget av fraværet. Omfattende fravær er også relatert til det store frafallet i norsk videregående skole, som nå også er dokumentert av OECD.

Relaterte lenker:


 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.