image-0
Lektorbloggen

Får karakterer til tross for høyt fravær

Elever har så sterke rettigheter at enkelte får karakter til tross for veldig høyt fravær. Det uttaler leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til Bergens Tidende 6.oktober.
AVRedaksjonen
06. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi kjenner til eksempler på at elever med over 50 prosent fravær likevel får karakterer. Lærere opplever press både fra elever, foreldre, skoleledelse og skoleeier om sette karakterer på elever de selv mener de ikke har grunnlag for å vurdere. Skoleledelse og nivåene over ønsker en pen statistikk. Ingen ønsker frafall, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag mener at praksisen med karaktersetting tross høyt fravær med mangelfullt vurderingsgrunnlag blant annet skyldes at elevene har fått så sterke rettigheter.

– Hovedproblemet er at elevene ikke har hatt en tilsvarende bevisstgjøring av sine plikter. Elevene har fått individuelle rettigheter som gjør at de kan opptre på en måte som ødelegger for andre. En enkelt elev kan tilrane seg mye spesialbehandling, oppmerksomhet og skape mye forviklinger, mens de som oppfører seg godt får mindre oppmerksomhet. Balansen er ikke god. Regelverket gjør det vanskelig å sanksjonere det nærmest naturlige ungdomsopprøret i denne aldersgruppen, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag ønsker en nasjonal fraværsstatistikk, slik at en med sikkerhet får dokumentert omfanget av fraværet. Omfattende fravær er også relatert til det store frafallet i norsk videregående skole, som nå også er dokumentert av OECD.

Relaterte lenker:


 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?