image-4
Lektorbloggen

Fagorganisering gir trygghet

Det er svært viktig for Norsk Lektorlag at det ikke sås tvil om at medlemmer får hjelp og støtte når de er organisert hos oss, skriver generalsekretær Otto Kristiansen.
AVRedaksjonen
15. juni, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

av Otto Kristiansen, generalsekretær i Norsk Lektorlag

Johan Saers skriver i Klassekampen 13. juni at Clemens Saers var innmeldt i Norsk Lektorlag da han ble overfalt på arbeidsplassen. Dette er ikke korrekt.

Fagforeningsmedlemskap er sensitiv informasjon. Clemens Saers har imidlertid selv offentlig uttalt til Lektorbladet (5/2015), at han ikke hadde meldt seg inn i Norsk Lektorlag da overfallet skjedde. Det er svært viktig for oss som fagforening at det ikke sås tvil om at medlemmer får hjelp og støtte når de er organisert hos oss.

Fagforeninger bygger på prinsippet om at du får trygghet og rettigheter ved å organisere deg. Det er derfor et bærende prinsipp at det ikke gis juridisk bistand for forhold som oppstår før du melder deg inn.

Det er trygt å skifte fagforening. Direkte overgang fra en annen fagforening gir også bistand når forhold oppstår i karenstiden. Fordi Saers meldte seg inn flere måneder etter at forholdet skjedde, har Norsk Lektorlag ikke kunnet gi juridisk bistand i denne saken. Det har vært en vanskelig avgjørelse, men som forvalter av medlemmenes kontingent må vi følge prinsippet om at du må være organisert for å få juridisk bistand. For å illustrere med et bilde fra dagliglivet: Du kan ikke tegne forsikring etter at skaden har skjedd.

Norsk Lektorlag er svært opptatt av at lærere kan være trygge på jobb. Vi har merket oss at Oslo tingrett kritiserer Saers arbeidsgiver for å ikke ha varslet godt nok i denne saken, og er glade for at Saers er tilkjent oppreisningserstatning, erstatning for inntektstap og yrkesskadeerstatning.

Otto Kristiansen, generalsekretær i Norsk Lektorlag

Innlegget er først publisert i Klassekampen 14.06.2018

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?