image-0
Lektorbloggen

Fagorganisering gir trygghet

Det er svært viktig for Norsk Lektorlag at det ikke sås tvil om at medlemmer får hjelp og støtte når de er organisert hos oss, skriver generalsekretær Otto Kristiansen.
AVRedaksjonen
15. juni, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

av Otto Kristiansen, generalsekretær i Norsk Lektorlag

Johan Saers skriver i Klassekampen 13. juni at Clemens Saers var innmeldt i Norsk Lektorlag da han ble overfalt på arbeidsplassen. Dette er ikke korrekt.

Fagforeningsmedlemskap er sensitiv informasjon. Clemens Saers har imidlertid selv offentlig uttalt til Lektorbladet (5/2015), at han ikke hadde meldt seg inn i Norsk Lektorlag da overfallet skjedde. Det er svært viktig for oss som fagforening at det ikke sås tvil om at medlemmer får hjelp og støtte når de er organisert hos oss.

Fagforeninger bygger på prinsippet om at du får trygghet og rettigheter ved å organisere deg. Det er derfor et bærende prinsipp at det ikke gis juridisk bistand for forhold som oppstår før du melder deg inn.

Det er trygt å skifte fagforening. Direkte overgang fra en annen fagforening gir også bistand når forhold oppstår i karenstiden. Fordi Saers meldte seg inn flere måneder etter at forholdet skjedde, har Norsk Lektorlag ikke kunnet gi juridisk bistand i denne saken. Det har vært en vanskelig avgjørelse, men som forvalter av medlemmenes kontingent må vi følge prinsippet om at du må være organisert for å få juridisk bistand. For å illustrere med et bilde fra dagliglivet: Du kan ikke tegne forsikring etter at skaden har skjedd.

Norsk Lektorlag er svært opptatt av at lærere kan være trygge på jobb. Vi har merket oss at Oslo tingrett kritiserer Saers arbeidsgiver for å ikke ha varslet godt nok i denne saken, og er glade for at Saers er tilkjent oppreisningserstatning, erstatning for inntektstap og yrkesskadeerstatning.

Otto Kristiansen, generalsekretær i Norsk Lektorlag

Innlegget er først publisert i Klassekampen 14.06.2018

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.