image-10
Lektorbloggen

Et hjertesukk om skolemat

Det har vært mye oppmerksomhet rundt temaet vegetarisk skolemat den siste tiden. Lektor Ola Buxrud ved Foss videregående skole har meldt seg på debatten med et ironisk skråblikk på skolematsituasjonen.
AVRedaksjonen
30. oktober, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 

norsk matpakke

Foto: Trond Hole

 

 

Jeg foreslår at hver gang lastebilen med neper, løk og nesle kommer og leverer sin last på skolen, selger et par kvikke elever maten til forbipasserende her på Løkka. Så får vi penger til skolebøker og ventilasjonsanlegg.

av Ola Buxrud, lektor ved Foss videregående skole

 

Til: Byråd for skole og utdanning, Inga Marte Thorkildsen. En anmodning…

Som kjent har mange videregående skoler i Oslo svært trange økonomiske kår under dette byrådet. Her på Foss videregående stapper vi nå 34 elever inn i hvert klasserom, vi gjør aldri noe utenom det lovpålagte, og skolebøkene er tildels fra 2006.

Vi har ingen kantine, ingen samlingssteder for elevene, ikke noe kjøkken. Det trenger vi heller ikke – elevene er fullt ut i stand til å benytte seg av de hundrevis av butikker og serveringssteder som finnes her på Grünerløkka. Eller de har med matpakke (se bilde).

Etterlyser lærebøker

Dere har nå vedtatt at dere skal bruke skattebetalernes penger på å skaffe våre elever reddiker, selsnepe og salat.

Ingen av våre elever har etterspurt dette. Mat ordner de selv.

Det elevene derimot vil ha, er oppdaterte lærebøker, stoler det går an å sitte på og klasserom med skikkelig ventilasjon.

Vi trenger pengene

Det er helt uklart hvordan dere har tenkt å bibringe våre elever «et vegetarisk skolemåltid», gitt rammene jeg har skissert.

Sannsynligvis må dere frakte innpakket mat rundt med lastebil.

Jeg foreslår derfor følgende: Hver gang lastebilen med neper, løk og nesle kommer og leverer sin last, har vi et par kvikke elever som SELGER MATEN til forbipasserende her på Løkka.

Pengene vi tar inn, bruker vi på ting vi trenger: Bøker, læremidler, ventilasjonsanlegg, kanskje til og med klasser med færre enn 34 elever.

PS: Jeg mener IKKE at elevene våre skal selge mat slik at vi kan kjøpe bøker. 

Ola Buxrud

Ola Buxrud, lektor, Foss videregående skole

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?