image-7
Lektorbloggen

Et alvorlig problem

Elevundersøkelsen 2011 viser at mer enn 15 000 elever svarer at de opplever å bli mobbet av læreren minst to ganger i måneden.
AVRedaksjonen
19. september, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

6,7 % av elevene oppgir at de blir mobbet av andre elever, og 4,3 % (15 400 elever) sier de blir mobbet av læreren to-tre ganger i måneden eller mer.

Aftenposten startet i forrige uke en artikkelserie med fokus på lærermobbing.Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark uttaler til A-magasinet 16.september at det er mye verre når en voksen svikter, enn om jevnaldrende barn gjør det.

– Vi trenger mer kunnskap og bevisstgjøring rundt hvor skadelig lærermobbing er. Vi vet nesten ingenting om dette, derfor har vi heller ikke kunnet iverksette tiltak, Lærere og skoleledelse må åpne seg og tørre å snakke om det, sier Nordahl til A-magasinet.

Mobbeofferet som forteller sin historie i A-magasinet sier det slik:
– Jeg vet hvordan det føles å være lei seg. Dessuten lærer man jo ikke noe av det, man lærer ikke av frykt.

– Det er selvfølgelig uakseptabelt at elever opplever å bli mobbet av lærere. Både Thomas Nordahl og Kristin Halvorsen peker på at vi trenger mer kunnskap og mer åpenhet om problemet. Det er jeg enig i. Skoleledere trenger nok mer informasjon og veiledning i hvordan de skal ta tak i slike saker og passe på at både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven etterfølges, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Lovverket fungerer ikke godt nok
En fersk utredning konkluderer med at mobbelovverket ikke fungerer godt nok. Selv om skolene har planer og rutiner på papirer, fungerer de ikke alltid i praksis. skolene strekker seg langt for å komme til en minnelig løsning i mobbesaker og andre problemer i det psykososiale skolemiljøet, allikevel er det ikke alltid at elevens beste settes i sentrum.

Trond Welstad ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har ledet arbeidet med utredningen av i hvilken grad man lykkes med å gi elevene den lovfestede retten til et godt psykososialt miljø ved skolene

– Lovverket i seg selv er nok bra og har de beste hensikter, men man støter på ganske omfattende utfordringer når man skal detaljstyre menneskelige relasjoner – og særlig spørsmål som i så stor grad er avhengige av den enkelte lærers person og stil, forklarer Welstad til Aftenposten.

Flyttes eller sparkes
Kristin Halvorsen sier til Aftenposten at lærere som mobber må flyttes eller sparkes. Hun har bedt fylkesmennene om en gjennomgang av de mest alvorlige mobbesakene, slik at en får bedre kunnskap om dette. Halvorsen sier det er viktig at rektorene tar tak i sakene umiddelbart – også for å kartlegge de tilfellene der det ikke egentlig handler om mobbing, men om irettesettelser som ekstra sårbare elever opplever som noe annet.
 

(Elevundersøkelsen 2011)

 

Om Elevundersøkelsen
Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10.
trinn, samt for VG1, mens det er frivillig å delta for øvrige trinn. Det er
Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen,
mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:
 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...