image-2
Lektorbloggen

Endelig: Klar tale mot timekutt

«Opplæringen skal ledes av en lærer. Skoleeier har ansvar for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene» (Utdanningsdirektoratet januar 2013)
AVRedaksjonen
30. januar, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Dette er en nærmest revolusjonerende klargjøring fra Utdanningsdirektoratet. Etter flere år med skoleeiere som sparer penger på timekutt og lærerløse timer, er endelig Utdanningsdirektoratet så tydelig at svaret ikke kan misforstås: Timekutt er ikke lovlig praksis, sier Gro Elisabeth Paulsen.

Elevorganisasjonen ba om svar
Elevorganisasjonen sendte for over ett år siden brev til Kunnskapsdepartementet der de ba om en avklaring på opplæringsbegrepet. Elevorganisasjonen skrev «at de ikke kunne gå med på at det kalles opplæring når elevene blir satt alene, når timene ikke er knyttet opp mot kompetansemål eller når muligheten til veiledning er fraværende» Videre skrev de at «alt bortfall av undervisning med lærers fravær som årsak er uakseptabelt.»

Direktoratet svarer
Brevet ble oversendt til Utdanningsdirektoratet som svarer ett år etter. Utdanningsdirektoratet svarer blant annet dette:

  • Opplæringen skal ledes av en lærer
  • Skoleeier har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene
  • Årstimetallet avsatt til opplæring i fag kan ikke brukes til andre aktiviteter uten at det foreligger hjemmel. Det finnes ikke hjemmelsgrunnlag som tillater skoleaktiviteter som ikke kan defineres som opplæring i kompetansemål i fag
  • Organisert studiearbeid i vgs forutsetter at eleven ønsker dette, og det krever en forhåndsavtale med faglærer eller rektor

KS må ordne opp i villfarelsen
Etter Reform 94 spredte det seg en praksis med å ta timer fra fag for å bruke tida til ulike aktiviteter som ble begrunnet i Generell læreplan. I tillegg ble skoleåret planlagt med at undervisningstimer skulle "falle bort". En arbeidsrettsdom i Vestfold i 2006 førte til at det spredte seg en misforståelse blant skoleeierne om at skolene hadde lov til å drive timekutt i elevenes undervisning i fagene fordi lærernes tariffavtale ikke hindrer det.

– I tillegg har Utdanningsdirektoratets tidligere formuleringer om saken vært så ulne at skoleeierne har tolket seg fram til et handlingsrom de har misbrukt. Jeg håper KS nå merker seg brevet fra Utdanningsdirektoratet og rydder opp i villfarelsen om at timekutt er lov. Opplæringen skal ledes av en lærer som oppfyller kompetansekravene, og det skal ikke tas timer fra fagene, sier Paulsen.

Minstekrav på skoletimer
Elevorganisasjonen ber i samme brev om det blir gjennomfører en kartlegging av om elevenes rett til minste timetall blir ivaretatt. Et nasjonalt tilsyn i 2008 avslørte at ikke en eneste av fylkeskommunene hadde forsvarlig system for å påse at elevens rett til minste årstimetall ble oppfylt. Likevel har ikke utdanningsdirektoratet per i dag noen plan om å kartlegge hvorvidt skoleeierne oppfyller fag- og timefordelingen. 

Relaterte lenker

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?