image-0
Lektorbloggen

Det er ingen skam å snu, Kjerkol!

Nei, Kjerkol, fritidskarantene for lærere er ikke det smarteste dere kunne innført og utfordringen blir ikke løst etter en uke.
AVHelle Christin Nyhuus
07. januar, 2022

I Aftenposten 6. januar svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en rekke spørsmål om koronatiltakene, blant annet om fritidskarantene for lærere/lektorer. «Jeg velger å fokusere på at tredje dose til lærere og barnehagelærere vil løse den utfordringen etter bare en uke», sier helseministeren. Hun glemmer at de ikke har blitt prioritert i vaksinekøen. For mange lærere og lektorer har det ikke gått nok tid fra andre vaksinedose til å få tredje vaksinedose nå.

Å frita lærere og lektorer fra karantene i arbeidstida i klasser hvor elever er smittet, er dessuten kontraproduktivt: Istedenfor å begrense smitten i klassen ved at både elever og lærere umiddelbart settes i karantene og testes, kan nå både elever og lærere være på skolen med testing først etter tre dager. Hvor er logikken i at TISK-systemet som smittehåndteringen er bygget rundt, bygges ned i skolesektoren som nå er den sektoren med mest smitte?

Som arbeidstakerorganisasjon hadde vi forventet å få innsyn i bakgrunnsdokumentasjonen for de vurderingene du og dine regjeringskollegaer plikter å foreta etter smittevernloven. Vi hadde også forventet at forskriftsendringer med omfattende virkninger for våre medlemmer sendes på en kort høringsrunde i samsvar med forvaltningsloven.

Når du og dine regjeringskollegaer gjør inngripende endringer i folks privatliv, er det en grunnleggende forutsetning for vårt demokrati at offentligheten får innsyn i vurderingene regjeringen tar og hvilke faglige begrunnelser disse bygger på.

Høringsinstituttet i Norge ivaretar vanligvis disse hensynene. Innføringen av fritidskarantene for lærere ble vedtatt av departementet 27. desember, uten at forslaget var sendt på høring. Derfor vet vi ikke den faglige bakgrunnen for et slikt nasjonalt inngrep mot lærere. Norsk Lektorlag har bedt om å få statsrådsforslaget eller meddelelsen som er gitt til Stortinget om forskriften, for å bedre forstå hvorfor man innførte fritidskarantene for lærere. Vi ber også om at rekkevidden av forskriften klargjøres. Slik forskriften nå står, er det flere innbyrdes motsetninger som skaper unødvendig forvirring og misforståelser. Det merker også vårt medlemssenter. De siste dagene har vi fått mange telefoner fra sinte og frustrerte medlemmer.

Selv om høringsfrister de siste 21 månedene har vært så korte som bare ett døgn eller to, gir offentlige høringer en demokratisk forankring av politisk inngripende tiltak. Juledagsforskriften hadde ikke en slik forankring. Fritidskarantene for lærere er urimelig og ulogisk, og mangler etter vårt syn faglig forankring. Det er ingen skam å snu.

På bildet: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget 6. januar 2022. Foto: Javad Parsa, NTB

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen
smittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...