image-3
Lektorbloggen

Det er ingen skam å snu, Kjerkol!

Nei, Kjerkol, fritidskarantene for lærere er ikke det smarteste dere kunne innført og utfordringen blir ikke løst etter en uke.
AVHelle Christin Nyhuus
07. januar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I Aftenposten 6. januar svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en rekke spørsmål om koronatiltakene, blant annet om fritidskarantene for lærere/lektorer. «Jeg velger å fokusere på at tredje dose til lærere og barnehagelærere vil løse den utfordringen etter bare en uke», sier helseministeren. Hun glemmer at de ikke har blitt prioritert i vaksinekøen. For mange lærere og lektorer har det ikke gått nok tid fra andre vaksinedose til å få tredje vaksinedose nå.

Å frita lærere og lektorer fra karantene i arbeidstida i klasser hvor elever er smittet, er dessuten kontraproduktivt: Istedenfor å begrense smitten i klassen ved at både elever og lærere umiddelbart settes i karantene og testes, kan nå både elever og lærere være på skolen med testing først etter tre dager. Hvor er logikken i at TISK-systemet som smittehåndteringen er bygget rundt, bygges ned i skolesektoren som nå er den sektoren med mest smitte?

Som arbeidstakerorganisasjon hadde vi forventet å få innsyn i bakgrunnsdokumentasjonen for de vurderingene du og dine regjeringskollegaer plikter å foreta etter smittevernloven. Vi hadde også forventet at forskriftsendringer med omfattende virkninger for våre medlemmer sendes på en kort høringsrunde i samsvar med forvaltningsloven.

Når du og dine regjeringskollegaer gjør inngripende endringer i folks privatliv, er det en grunnleggende forutsetning for vårt demokrati at offentligheten får innsyn i vurderingene regjeringen tar og hvilke faglige begrunnelser disse bygger på.

Høringsinstituttet i Norge ivaretar vanligvis disse hensynene. Innføringen av fritidskarantene for lærere ble vedtatt av departementet 27. desember, uten at forslaget var sendt på høring. Derfor vet vi ikke den faglige bakgrunnen for et slikt nasjonalt inngrep mot lærere. Norsk Lektorlag har bedt om å få statsrådsforslaget eller meddelelsen som er gitt til Stortinget om forskriften, for å bedre forstå hvorfor man innførte fritidskarantene for lærere. Vi ber også om at rekkevidden av forskriften klargjøres. Slik forskriften nå står, er det flere innbyrdes motsetninger som skaper unødvendig forvirring og misforståelser. Det merker også vårt medlemssenter. De siste dagene har vi fått mange telefoner fra sinte og frustrerte medlemmer.

Selv om høringsfrister de siste 21 månedene har vært så korte som bare ett døgn eller to, gir offentlige høringer en demokratisk forankring av politisk inngripende tiltak. Juledagsforskriften hadde ikke en slik forankring. Fritidskarantene for lærere er urimelig og ulogisk, og mangler etter vårt syn faglig forankring. Det er ingen skam å snu.

På bildet: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget 6. januar 2022. Foto: Javad Parsa, NTB

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?