image-2
Arbeid

Dårligere varslingsklima – Norsk Lektorlag støtter lovendringer

Litt over halvparten av norske arbeidstakere har varslet om det siste kritikkverdige forholdet de opplevde. Mange vegrer seg for å varsle av frykt for represalier fra arbeidsgiver.
AVRedaksjonen
01. oktober, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fafo har i en rekke ferske undersøkelser sett nærmere på ytringsmulighetene i norsk arbeidsliv, på om det varsles, og på hvordan sakene og varslerne behandles.  De har avdekket at 53 % av arbeidstakere varslet om det siste kritikkverdige forholdet de opplevde.

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen er opptatt av at varslingsklimaet i skolen må bedres.

– Gode regler og rutiner er helt nødvendige for å sikre arbeidstakere gode muligheter for varsling. Det er vår viktigste forsikring mot at de negative trendene vi nå ser, får fortsette. Ansatte trenger mer kunnskap om sine rettigheter, og arbeidsgiverne må følge opp varslingssakene bedre, sier Helgesen.

I 2010 sa 49 % at det hjalp å varsle, i 2016 svarer 36 % det samme. Varslingseffektiviteten har med andre ord gått ned i norsk arbeidsliv.

Forskningssjef ved FAFO Sissel Trygstad mener det er viktig at arbeidstakerne er villige til å stille de vanskelige spørsmålene.

– Dette er svært viktig, både for at vi skal ha en effektiv offentlig sektor, men også i et rettighetsperspektiv. Vi trenger en offentlighet rundt viktige samfunnsprosesser, og der må arbeidstakere kunne utøve innflytelse. Det er også viktig sett fra et sikkerhetsperspektiv, å kunne si fra for å rette opp feil og mangler. Varslerne kan også bidra til å forbedre kvalitet, sier Trygstad.

En av fire er helt eller ganske enige i at de blir møtt med uvilje fra sjefen om de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. Denne andelen er signifikant høyere enn for tilsvarende målinger utført av FAFO i 2014.

En av fire varslere oppgir at de har blitt blitt møtt med represalier. Den vanligste represalien er å bli refset og irettesatt av leder, etterfulgt av at den ansatte blir fratatt arbeidsoppgaver eller utestengt fra arbeidsfellesskapet.

Støtter styrket varslingsvern i arbeidsmiljøloven
Arbeids- og sosialdepartementets høring om nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven har frist 1.oktober. I høringen foreslår departementet at alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner, innføring av et varslingsvern også for innleid arbeidskraft og taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet. Norsk Lektorlag støtter de foreslåtte endringene, og tror lovendringene samlet sett vil kunne tilrettelegge for bedre vilkår for varsling i Norge.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
høringsuttalelsevarslingytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...