image-1
Arbeid

Dårligere varslingsklima – Norsk Lektorlag støtter lovendringer

Litt over halvparten av norske arbeidstakere har varslet om det siste kritikkverdige forholdet de opplevde. Mange vegrer seg for å varsle av frykt for represalier fra arbeidsgiver.
AVRedaksjonen
01. oktober, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fafo har i en rekke ferske undersøkelser sett nærmere på ytringsmulighetene i norsk arbeidsliv, på om det varsles, og på hvordan sakene og varslerne behandles.  De har avdekket at 53 % av arbeidstakere varslet om det siste kritikkverdige forholdet de opplevde.

Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen er opptatt av at varslingsklimaet i skolen må bedres.

– Gode regler og rutiner er helt nødvendige for å sikre arbeidstakere gode muligheter for varsling. Det er vår viktigste forsikring mot at de negative trendene vi nå ser, får fortsette. Ansatte trenger mer kunnskap om sine rettigheter, og arbeidsgiverne må følge opp varslingssakene bedre, sier Helgesen.

I 2010 sa 49 % at det hjalp å varsle, i 2016 svarer 36 % det samme. Varslingseffektiviteten har med andre ord gått ned i norsk arbeidsliv.

Forskningssjef ved FAFO Sissel Trygstad mener det er viktig at arbeidstakerne er villige til å stille de vanskelige spørsmålene.

– Dette er svært viktig, både for at vi skal ha en effektiv offentlig sektor, men også i et rettighetsperspektiv. Vi trenger en offentlighet rundt viktige samfunnsprosesser, og der må arbeidstakere kunne utøve innflytelse. Det er også viktig sett fra et sikkerhetsperspektiv, å kunne si fra for å rette opp feil og mangler. Varslerne kan også bidra til å forbedre kvalitet, sier Trygstad.

En av fire er helt eller ganske enige i at de blir møtt med uvilje fra sjefen om de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. Denne andelen er signifikant høyere enn for tilsvarende målinger utført av FAFO i 2014.

En av fire varslere oppgir at de har blitt blitt møtt med represalier. Den vanligste represalien er å bli refset og irettesatt av leder, etterfulgt av at den ansatte blir fratatt arbeidsoppgaver eller utestengt fra arbeidsfellesskapet.

Støtter styrket varslingsvern i arbeidsmiljøloven
Arbeids- og sosialdepartementets høring om nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven har frist 1.oktober. I høringen foreslår departementet at alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner, innføring av et varslingsvern også for innleid arbeidskraft og taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet. Norsk Lektorlag støtter de foreslåtte endringene, og tror lovendringene samlet sett vil kunne tilrettelegge for bedre vilkår for varsling i Norge.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
høringsuttalelsevarslingytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.