image-7
Lønn

Brudd i Oslo kommune

Hele kommune-Norge, statlige virksomheter og privat næringsliv har i dag lønnssystemet Norsk Lektorlag og Akademikerne ønsker i Oslo. Bruddet handler ikke om den økonomiske rammen, men om hvordan pengene fordeles. - Oslo er nå helt alene om å drive forhandlinger som hører hjemme på tariffpolitisk museum, kommunens egne ledere ønsker lokale forhandlinger, sier Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff.
AVRedaksjonen
28. april, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

foto: Wikipedia/alexao

– Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Bruddet i forhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune kom fredag ettermiddag. Oppgjøret går nå til mekling.

–    Oslo kommune har igjen vist seg å henge etter i lønns- og personalpolitikken. Etter tre år uten noen lokale midler mener vi at nok er nok. Derfor ser Norsk Lektorlag og Akademikerne seg tvunget til å gå til brudd i mellomoppgjøret, sier Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag. 

– Vi har vært helt tydelige på at vi ønsker lokal lønnsfastsettelse. Dersom Oslo vil være en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad. Når vi ikke får noen penger til fordeling lokalt, var vi nødt til å bryte, sier Graff.

Han understreker at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen i oppgjøret, men om hvordan fordelingen av pengene skal skje. Hele kommune-Norge, statlige virksomheter og privat næringsliv har i dag lønnssystemet Akademikerne ønsker i Oslo.

Graff påpeker at dagens byråd har et uttalt mål om å modernisere Oslo, med høy og effektiv service til befolkningen. Dette krever åpenbart høy kompetanse. Han finner det uforståelig at byrådet fører en lønnspolitikk som overhodet ikke er rettet mot fremtiden. 

Kommunens stadig mer krevende oppgaver og behovet for å jobbe smartere gjør endringer i lønnspolitikken helt nødvendig, understreker forhandlingslederen.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlingerlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...