image-2
Nyheter

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

- Oslo kommune ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har Oslo kommune ikke fremmet tallfestede økonomiske tilbud. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne Oslo.
AVRedaksjonen
30. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Samtlige fire arbeidstakerorganisasjoner fremmet tidligere i dag tallfestede økonomiske krav i årets hovedtariffoppgjør, mens kommunen ikke har gjort dette til tross for at fristen for å komme i mål er i dag. Dermed ble det brudd i forhandlingene.

– Jeg er svært skuffet over Oslo kommunes mangel på forhandlingsvilje. Kommunen våget heller ikke å følge opp sitt eget tilbud om mer lokal lønnsdannelse. I Holden III-utvalget var partene enige om at det var viktig å ta ansvar og forhandle seg frem til løsninger uten mekling. Ved første anledning brytes denne enigheten. Det er alvorlig, sier Birkenhagen.

Akademikerne har krevd tre prosent på årsbasis til lokale kollektive forhandlinger, samt et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune.

– Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Vi krever derfor at den disponible rammen for dette oppgjøret brukes til lokale forhandlinger i virksomhetene. Resten av kommune-Norge gjennomførte en slik reform allerede i 2002. Det har fungert godt. Tiden er overmoden for et tilsvarende system i Oslo, sier Birkenhagen.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og Plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Meglingen skal etter planen være sluttført i løpet av 25. mai.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Derfor streiker Norsk Lektorlag
Offisielle tall viser klart at lektorenes lønnsnivå er svekket over flere år. Årets oppgjør ga et tilbud som ville gitt en reallønnsnedgang for de fleste av våre medlemmer.
Nyheter
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...