image-2
Lektorbloggen

Ber om bedre utdanningspolitiske rammebetingelser i kommunal sektor

Norsk Lektorlag, KS og de andre lærerorganisasjonene ber i et felles brev til Kunnskapsministeren om at Regjeringen bidrar med en forbedring av rammevilkårene i grunnskolen og videregående opplæring.
AVRedaksjonen
02. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I brevet skriver partene at det over tid har bygd seg opp frustrasjon blant lærerne bl.a. over mangel på samsvar mellom politiske ambisjoner og rammevilkår, og over voksende byråkrati og rapportering i arbeidshverdagen. 

Som en oppfølging av årets tariffoppgjør foreslår de en rekke tiltak for å forbedre rammevilkårene i skolen:
• Videreutvikle og utvidet tilbudet om etter- og videreutdanning og gjøre det mer forpliktende
• Undersøke i hvilken grad elevene får det antall undervisningstimer med kvalifisert lærer i de ulike fagene som regelverket krever. Funnene må følges opp
• Bidra til en ordning med spesiell veiledning av nyutdannede lærere
• Kartlegge tidstyvene som bidrar til at læreren får mindre tid til kjerneoppgavene
• Utvide rammene for rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmehaller fram til 2016 med tanke på å bedre lærernes fysiske arbeidsforhold.

Partene understreker også at de høye nasjonale ambisjonene forutsetter en grunnfinansiering av kommunesektoren som gjør det mulig for lokale myndigheter å leve opp til mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?