image-7
Lektorbloggen

Ber om bedre utdanningspolitiske rammebetingelser i kommunal sektor

Norsk Lektorlag, KS og de andre lærerorganisasjonene ber i et felles brev til Kunnskapsministeren om at Regjeringen bidrar med en forbedring av rammevilkårene i grunnskolen og videregående opplæring.
AVRedaksjonen
02. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I brevet skriver partene at det over tid har bygd seg opp frustrasjon blant lærerne bl.a. over mangel på samsvar mellom politiske ambisjoner og rammevilkår, og over voksende byråkrati og rapportering i arbeidshverdagen. 

Som en oppfølging av årets tariffoppgjør foreslår de en rekke tiltak for å forbedre rammevilkårene i skolen:
• Videreutvikle og utvidet tilbudet om etter- og videreutdanning og gjøre det mer forpliktende
• Undersøke i hvilken grad elevene får det antall undervisningstimer med kvalifisert lærer i de ulike fagene som regelverket krever. Funnene må følges opp
• Bidra til en ordning med spesiell veiledning av nyutdannede lærere
• Kartlegge tidstyvene som bidrar til at læreren får mindre tid til kjerneoppgavene
• Utvide rammene for rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmehaller fram til 2016 med tanke på å bedre lærernes fysiske arbeidsforhold.

Partene understreker også at de høye nasjonale ambisjonene forutsetter en grunnfinansiering av kommunesektoren som gjør det mulig for lokale myndigheter å leve opp til mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.