image-6
Lektorbloggen

Ber om bedre utdanningspolitiske rammebetingelser i kommunal sektor

Norsk Lektorlag, KS og de andre lærerorganisasjonene ber i et felles brev til Kunnskapsministeren om at Regjeringen bidrar med en forbedring av rammevilkårene i grunnskolen og videregående opplæring.
AVRedaksjonen
02. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I brevet skriver partene at det over tid har bygd seg opp frustrasjon blant lærerne bl.a. over mangel på samsvar mellom politiske ambisjoner og rammevilkår, og over voksende byråkrati og rapportering i arbeidshverdagen. 

Som en oppfølging av årets tariffoppgjør foreslår de en rekke tiltak for å forbedre rammevilkårene i skolen:
• Videreutvikle og utvidet tilbudet om etter- og videreutdanning og gjøre det mer forpliktende
• Undersøke i hvilken grad elevene får det antall undervisningstimer med kvalifisert lærer i de ulike fagene som regelverket krever. Funnene må følges opp
• Bidra til en ordning med spesiell veiledning av nyutdannede lærere
• Kartlegge tidstyvene som bidrar til at læreren får mindre tid til kjerneoppgavene
• Utvide rammene for rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmehaller fram til 2016 med tanke på å bedre lærernes fysiske arbeidsforhold.

Partene understreker også at de høye nasjonale ambisjonene forutsetter en grunnfinansiering av kommunesektoren som gjør det mulig for lokale myndigheter å leve opp til mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...