image-3
Lektorbloggen

Ber om bedre utdanningspolitiske rammebetingelser i kommunal sektor

Norsk Lektorlag, KS og de andre lærerorganisasjonene ber i et felles brev til Kunnskapsministeren om at Regjeringen bidrar med en forbedring av rammevilkårene i grunnskolen og videregående opplæring.
AVRedaksjonen
02. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I brevet skriver partene at det over tid har bygd seg opp frustrasjon blant lærerne bl.a. over mangel på samsvar mellom politiske ambisjoner og rammevilkår, og over voksende byråkrati og rapportering i arbeidshverdagen. 

Som en oppfølging av årets tariffoppgjør foreslår de en rekke tiltak for å forbedre rammevilkårene i skolen:
• Videreutvikle og utvidet tilbudet om etter- og videreutdanning og gjøre det mer forpliktende
• Undersøke i hvilken grad elevene får det antall undervisningstimer med kvalifisert lærer i de ulike fagene som regelverket krever. Funnene må følges opp
• Bidra til en ordning med spesiell veiledning av nyutdannede lærere
• Kartlegge tidstyvene som bidrar til at læreren får mindre tid til kjerneoppgavene
• Utvide rammene for rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmehaller fram til 2016 med tanke på å bedre lærernes fysiske arbeidsforhold.

Partene understreker også at de høye nasjonale ambisjonene forutsetter en grunnfinansiering av kommunesektoren som gjør det mulig for lokale myndigheter å leve opp til mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?