image-1
Arbeid

Bekymret for smittevern i videregående

Norsk Lektorlag er skuffet over og bekymret for at regjeringen ikke ser ut til å ta inn over seg at mange skoleelever ikke er barn. Det går ut over smittevernet.
AVRedaksjonen
13. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Videregående skole har ikke fått ressurser til å innføre smitteverntiltak som passer elevenes alder eller for lektorer og lærere som jobber på trange kontorer og med store elevgrupper.

– Vi vet at barneskoleelever sprer mindre koronasmitte enn voksne, men også at smitten øker fra 15-16-årsalderen. Der er da elevene starter i videregående, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

– Videregående skole har ofte store klasser og sammensatte kohorter. Da er det vanskelig å følge smittevernreglene uten mindre grupper eller mer kombinert ordinær og digital undervisning. Likevel er det etter det vi kjenner til, ikke satt inn midler til å dele klassene slik det gjøres i barne- og ungdomsskolene, påpeker hun.

Ingenting om arbeidsplassen

På en pressekonferanse om koronasituasjonen 11. august sa kunnskapsminister Guri Melby (V) at hun mottar bekymringer for om det er trygt å sende «ungene» tilbake til skolen – og om det er trygt å jobbe der. Statsråden sa ikke mer om arbeidssituasjonen til lærerne eller de eldste elevene.

Norsk Lektorlag mener trafikklysmodellen som er laget for smittevernveiledning i skolen, ikke er godt nok tilpasset undervisningssituasjonen på videregående skole. Disse elevene er ikke i faste «klassekohorter». Elevene i andre og tredje klasse i videregående er i mange grupper i løpet av en uke.

Tilsvarende har en lærer på videregående ofte kontakt med godt over 100 elever. I tillegg har læreren på videregående gjerne mange elever i klasserommet og kontorplass i trange lokaler.

Ingen penger til smittevern

I motsetning til i grunnskolen, der kommunene har fått ekstra bevilgninger for utgifter knyttet til smittevern, har ikke fylkeskommunene fått tilsvarende midler for utgifter i videregående skole. Å dele elevene inn i mindre grupper i undervisningen eller kombinere fysisk og digital undervisning er relativt enkle tiltak som reduserer smitterisiko, men de er selvsagt ikke gratis. Dermed er det nå ikke tydelig hvordan lærerne skal gjennomføre arbeidet sitt på en trygg måte i forhold til smittevern.

Norsk Lektorlag er bekymret for smittevernet til både elever og lærere i videregående skole.

-Det stilles store krav til skolene og oss som underviser, men det legges i liten grad økonomisk til rette for at kravene skal kunne innfris. Uten midler til klassedeling og ekstra lærerkrefter i videregående, ender vi opp med økt bekymring og et enormt krysspress, sier Helgesen.

Lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...