image-1
Arbeid

Bekymret for smittevern i videregående

Norsk Lektorlag er skuffet over og bekymret for at regjeringen ikke ser ut til å ta inn over seg at mange skoleelever ikke er barn. Det går ut over smittevernet.
AVRedaksjonen
13. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Videregående skole har ikke fått ressurser til å innføre smitteverntiltak som passer elevenes alder eller for lektorer og lærere som jobber på trange kontorer og med store elevgrupper.

– Vi vet at barneskoleelever sprer mindre koronasmitte enn voksne, men også at smitten øker fra 15-16-årsalderen. Der er da elevene starter i videregående, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

– Videregående skole har ofte store klasser og sammensatte kohorter. Da er det vanskelig å følge smittevernreglene uten mindre grupper eller mer kombinert ordinær og digital undervisning. Likevel er det etter det vi kjenner til, ikke satt inn midler til å dele klassene slik det gjøres i barne- og ungdomsskolene, påpeker hun.

Ingenting om arbeidsplassen

På en pressekonferanse om koronasituasjonen 11. august sa kunnskapsminister Guri Melby (V) at hun mottar bekymringer for om det er trygt å sende «ungene» tilbake til skolen – og om det er trygt å jobbe der. Statsråden sa ikke mer om arbeidssituasjonen til lærerne eller de eldste elevene.

Norsk Lektorlag mener trafikklysmodellen som er laget for smittevernveiledning i skolen, ikke er godt nok tilpasset undervisningssituasjonen på videregående skole. Disse elevene er ikke i faste «klassekohorter». Elevene i andre og tredje klasse i videregående er i mange grupper i løpet av en uke.

Tilsvarende har en lærer på videregående ofte kontakt med godt over 100 elever. I tillegg har læreren på videregående gjerne mange elever i klasserommet og kontorplass i trange lokaler.

Ingen penger til smittevern

I motsetning til i grunnskolen, der kommunene har fått ekstra bevilgninger for utgifter knyttet til smittevern, har ikke fylkeskommunene fått tilsvarende midler for utgifter i videregående skole. Å dele elevene inn i mindre grupper i undervisningen eller kombinere fysisk og digital undervisning er relativt enkle tiltak som reduserer smitterisiko, men de er selvsagt ikke gratis. Dermed er det nå ikke tydelig hvordan lærerne skal gjennomføre arbeidet sitt på en trygg måte i forhold til smittevern.

Norsk Lektorlag er bekymret for smittevernet til både elever og lærere i videregående skole.

-Det stilles store krav til skolene og oss som underviser, men det legges i liten grad økonomisk til rette for at kravene skal kunne innfris. Uten midler til klassedeling og ekstra lærerkrefter i videregående, ender vi opp med økt bekymring og et enormt krysspress, sier Helgesen.

Lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.