image-10
Lektorbloggen

Både med og utan hjelpemiddel

Norsk Lektorlag ønsker ei todelt eksamensform - éin del med og éin del utan hjelpemiddel. - Mange satsar på å sleppe unna med klipp-og-lim-metoden, seier Gro Elisabeth Paulsen til Dag og Tid 25. mai.
AVRedaksjonen
25. mai, 2012
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vekesavisa Dag og Tid skriv i siste utgåve eit sak om bruk av hjelpemiddel til eksamen. Dette er ei oppfølging av ein artikkel om læreplanane i vidaregåande skule i førre veke.

Norsk Lektorlag har i lang tid arbeidd for å endre eksamensordninga, og mener det er bruken av mange og ukontrollerbare hjelpemiddel som er problemet.
– Vi ønsker altså ein eksamensmodell der éin del er utan hjelpemiddel og éin del er med. Ulike fag vil ha behov for ulik vektlegging av dei to delane, mange i matematikkmiljøet ønsker at hovuddelen av eksamen skal vere utan hjelpemiddel, seier Paulsen.

– Når sensorane ikkje veit kva hjelpemiddel eleven har brukt, vert det vanskeleg å avsløre kva som er plagiat eller juks. Fri tilgang på hjelpemiddel under eksamen fører òg til at mange elevar tek lettare på innlæring av basiskunnskap i faget. Dei trur at informasjonen kan hentast inn når dei treng det, eller dersom dei treng det, under sjølve eksamen. Mange satsar på å sleppe unna med klipp-og-lim-metoden, seier Paulsen til Dag og Tid.

Når eksamensforma ikkje etterspør grunnleggjande kunnskap, vert dette mindre vektlagt i undervisninga, meiner Paulsen.  Difor ønskjer Lektorlaget ein todelt eksamensmodell i fleire fag, der det ikkje er lov å bruke hjelpemiddel i første delen av eksamen. Ei slik ordning er det no i realfag som matematikk, men ikkje i språkfag eller samfunnsfag.
 

Norsk Lektorlag har tatt opp denne saka fleire gonger. I 2010 var det ein stor debatt i Klassekampen om eksamensordningane i skulen.

Relaterte lenker


 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...