image-3
Lektorbloggen

Både med og utan hjelpemiddel

Norsk Lektorlag ønsker ei todelt eksamensform - éin del med og éin del utan hjelpemiddel. - Mange satsar på å sleppe unna med klipp-og-lim-metoden, seier Gro Elisabeth Paulsen til Dag og Tid 25. mai.
AVRedaksjonen
25. mai, 2012
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vekesavisa Dag og Tid skriv i siste utgåve eit sak om bruk av hjelpemiddel til eksamen. Dette er ei oppfølging av ein artikkel om læreplanane i vidaregåande skule i førre veke.

Norsk Lektorlag har i lang tid arbeidd for å endre eksamensordninga, og mener det er bruken av mange og ukontrollerbare hjelpemiddel som er problemet.
– Vi ønsker altså ein eksamensmodell der éin del er utan hjelpemiddel og éin del er med. Ulike fag vil ha behov for ulik vektlegging av dei to delane, mange i matematikkmiljøet ønsker at hovuddelen av eksamen skal vere utan hjelpemiddel, seier Paulsen.

– Når sensorane ikkje veit kva hjelpemiddel eleven har brukt, vert det vanskeleg å avsløre kva som er plagiat eller juks. Fri tilgang på hjelpemiddel under eksamen fører òg til at mange elevar tek lettare på innlæring av basiskunnskap i faget. Dei trur at informasjonen kan hentast inn når dei treng det, eller dersom dei treng det, under sjølve eksamen. Mange satsar på å sleppe unna med klipp-og-lim-metoden, seier Paulsen til Dag og Tid.

Når eksamensforma ikkje etterspør grunnleggjande kunnskap, vert dette mindre vektlagt i undervisninga, meiner Paulsen.  Difor ønskjer Lektorlaget ein todelt eksamensmodell i fleire fag, der det ikkje er lov å bruke hjelpemiddel i første delen av eksamen. Ei slik ordning er det no i realfag som matematikk, men ikkje i språkfag eller samfunnsfag.
 

Norsk Lektorlag har tatt opp denne saka fleire gonger. I 2010 var det ein stor debatt i Klassekampen om eksamensordningane i skulen.

Relaterte lenker


 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?