image-8
Lektorbloggen

Åpent brev til bystyret i Oslo fra en lærer

Smittevernet i Oslo-skolen må bli bedre, mener lektor Birte Vestergaard og gir bystyret tre klare beskjeder.
AVBirte Vestergaard
11. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Hei! Navnet mitt er Birte Vestergaard. Og dette er et åpent brev til bystyret i Oslo kommune. Det er et åpent brev i anledning dagens pressekonferanse som jeg akkurat har hørt.

Dere, nå er vi i det åttiende minutt av en fotballkamp som vi har kjempet hele det siste året, mot korona. Vi må bare ikke tape denne fotballkampen nå. Og vi har faktisk en veldig kritisk situasjon.

Vi har akkurat hørt på pressekonferansen (bystyrets pressekonferanse 9. mars. red. anm.) at insidensen nå er 200 nye smittede per uke i Oslo. Ta det innover dere: 200 nye smittede per uke. Hvis man regner på det, er det 20 ganger høyere enn det som utløser en reisekarantene inn til Norge hvis du kommer fra utlandet.

Okei. Så ute på skolene, ute i barnehagene, der har vi et smittetrykk som er 20 ganger høyere enn det som kreves for å få karantene når du reiser inn i landet.

Dette må vi ta skikkelig på alvor. Jeg vil nå bare prate om videregående skole, fordi det er det jeg kan noe om, det er der jeg jobber.

Det er nå slik at hele samfunnet er stengt ned for å holde skoler og barnehager åpne. Og det er bra. Jeg understøtter at vi tar vare på våre ungdommer, og jeg anerkjenner at det har vært en kjempepåkjenning for de – ikke noe tvil om det.

Man ønsker fortsatt å holde skolene åpne. Og derfor må vi stoppe det som er nå, at smitten sprer seg på skolene. Det er nemlig det som skjer nå. Og det er faktisk ikke noe rart at den sprer seg. For – hvordan ser egentlig en skoledag ut? Hva er det vi egentlig krever av elevene?

De kommer med buss og trikk, og der har de på seg munnbind. Så kommer de til skolene. Hva gjør de da? Da tar de av seg munnbindene. For vi kan jo ikke kreve at de har på seg munnbind hele dagen. Det er bare noe vi krever av helsearbeidere. En 60-årig helsearbeider har på seg munnbind hele dagen, for ikke å spre smitte.

Ungdommene har unge, friske lunger – selvfølgelig kan vi kreve det av de og!

På pressekonferanse i dag har vi hørt at det har blitt vurdert, men det er praktiske problemer. Jeg bare spør: Hvilke praktiske problemer er det snakk om? Jeg ser ikke det. Det er egentlig bar eå beholde munnbindet på når de kommer med trikk og buss. Hvis du trenger et nytt munnbind, da kan du få det på skolen. Dette her kan iverksettes fra i morgen, hvis dere virkelig mener at dere vil ha smittetrykket ned.

Okei. Elevene kommer altså på skolen, tar av seg munnbind, så går de til timen, på rødt nivå. De sitter med avstand – supert – det funker bra.

Men hva skjer etter timen? Da går de ut i gangene, i kantinen, og koser seg – og jeg sier dere, de sitter tett i tett. Du ser ikke på skolen min at det er snakk om korona. Det er som om det ikke finnes.

Ute på skolene, der har lærerne og ledelsen rett og slett ikke krefter og kapasitet til å gå og leke politi og få elevene til å holde riktig avstand.

Så hva trenger vi fra dere? Vi trenger simpelthen eksterne folk som kommer ut på skolene og rett og slett hjelper ungdommene til å holde avstand, slik at vi kan holde skolene åpne.

Det er på skolene at smitten skjer nå. Og det er lærerne som står forrest, lærerne som blir eksponert veldig mye for smitte. Jeg har flere kollegaer som har blitt rammet av covid, som har fått lunge-covid. 10 prosent av de som får covid, får lunge-covid. Det er en senskade hvor du får nedsatt lungekapasitet, du får smerter i kroppen, du blir veldig utmattet. Det er ingen som vet hvor lenge du kommer til å ha det. Kanskje det er en senskade du får resten av livet.

Det er det lærerne stiller opp til. Lærerne er mest kvinner, og vi kvinner er sånn at vi stiller opp.  Og det gjelder også førskolelærere, stiller opp og stiller opp og stiller opp. Det er «barna først». Men dere som samfunn må faktisk ta vare på oss, på lik linje som dere har tatt vare på helsepersonell.

Dere må, som andre land, la lærerne og førskolelærerne stille foran i køen for å bli vaksinert, slik at de ikke går på jobb med livet og helsen som innsats.

Kjære byråd, tre viktige informasjoner til dere:

Selvfølgelig kan ungdommer bruke munnbind på skolen. Selvfølgelig må de det. Med frihet følger også ansvar, du har ansvar for å ivareta smittevern. Du kan bruke munnbind som videregåendelev, akkurat som en helsearbeider kan.

Vi må få hjelp på skolene til at avstand faktisk blir overholdt, eller så hjelper det ingenting at elevene sitter med en meter avstand i timene – de smitter hverandre i friminuttet.  

Og det siste: Dere må prioritere lærerne og førskolelærerne i vaksinasjonskøen, slik at vi ikke som belønning for innsatsen vi har gjort, blir smittet med covid og får langtidsskader av det.

Okei, byråd. Jeg håper dere lytter. Ta kloke valg, det er det vi har valgt dere for å ta.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
korona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?