image-1
Nyheter

Akademikerne vil fornye, forenkle og forbedre statens lønnssystem

Hovedtariffoppgjøret i staten starter 7.april. -Det er helt nødvendig å reformere lønns- og forhandlingssystemet i staten. Nå er det for sentralisert og tungrodd. Staten sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
07. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må offentlig sektor moderniseres løpende. I dette oppgjøret forventer Akademikerne at staten tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.

– Alle er enige om at vi trenger flere og bedre veier i Norge. Men det får vi ikke når Statens vegvesen sliter med å få tak i vegingeniører, og universitetene ikke har lærerkrefter til å utdanne flere. Derfor må vi nå ta grep, sier Ringsrød.

Akademikerne vil at partene sentralt skal fastsette den økonomiske rammen for oppgjøret, mens partene lokalt skal stå for fordelingen. I tillegg til mer lokal handlefrihet, må tariffavtalen forenkles. Dette kan enkelt gjøres ved å fjerne lønnstabeller, lønnstrinn, lønnsspenn og stillingskoder. Det vil ikke minst fjerne mange tidstyver.

Ringsrød mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte offentlige virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av offentlige tjenester.
Hun avviser at mer lokal lønnsdannelse vil være et problem. Universitetet i Oslo har et budsjett på nær 7 milliarder kroner og over 6.000 ansatte. Det er en av Norges aller største virksomheter, og fullt ut i stand til å ivareta egen lønns- og personalpolitikk.

– Jeg vet at de statlige etatene er enige med oss i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer vi at staten sentralt følger opp. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk, sier Ringsrød.

Akademikerne vil tallfeste de økonomiske kravene på et senere tidspunkt. Oppgjøret skal være ferdig til 1. mai.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Nyheter
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...