image-1
Nyheter

Akademikerne vil fornye, forenkle og forbedre statens lønnssystem

Hovedtariffoppgjøret i staten starter 7.april. -Det er helt nødvendig å reformere lønns- og forhandlingssystemet i staten. Nå er det for sentralisert og tungrodd. Staten sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
07. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må offentlig sektor moderniseres løpende. I dette oppgjøret forventer Akademikerne at staten tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.

– Alle er enige om at vi trenger flere og bedre veier i Norge. Men det får vi ikke når Statens vegvesen sliter med å få tak i vegingeniører, og universitetene ikke har lærerkrefter til å utdanne flere. Derfor må vi nå ta grep, sier Ringsrød.

Akademikerne vil at partene sentralt skal fastsette den økonomiske rammen for oppgjøret, mens partene lokalt skal stå for fordelingen. I tillegg til mer lokal handlefrihet, må tariffavtalen forenkles. Dette kan enkelt gjøres ved å fjerne lønnstabeller, lønnstrinn, lønnsspenn og stillingskoder. Det vil ikke minst fjerne mange tidstyver.

Ringsrød mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte offentlige virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av offentlige tjenester.
Hun avviser at mer lokal lønnsdannelse vil være et problem. Universitetet i Oslo har et budsjett på nær 7 milliarder kroner og over 6.000 ansatte. Det er en av Norges aller største virksomheter, og fullt ut i stand til å ivareta egen lønns- og personalpolitikk.

– Jeg vet at de statlige etatene er enige med oss i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer vi at staten sentralt følger opp. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk, sier Ringsrød.

Akademikerne vil tallfeste de økonomiske kravene på et senere tidspunkt. Oppgjøret skal være ferdig til 1. mai.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Nyheter
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...