image-9
Nyheter

Akademikerne vil forenkle og forbedre lønnssystemet i Oslo kommune

- Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i Oslo kommune ble innledet i dag.
AVRedaksjonen
08. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Ved siden av kravet om bedre lønnsutvikling for våre medlemmer i Oslo kommune er kravet om partsforhold i arbeidstidsavtalen for Norsk Lektorlag svært viktig, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig i Oslo kommune for Norsk Lektorlag.

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet kommunalt velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må de kommunale tjenestene moderniseres løpende. I dette oppgjøret forventer Akademikerne at Oslo kommune tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.

– Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Systemet er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på. Nå forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, sier Birkenhagen.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester.

– Oslo kommune innførte en mer desentral lønnspolitikk for Kommuneadvokaten i 2012. Nå må kommunen følge etter også for andre virksomheter. Resten av kommune-Norge gjennomførte en slik reform allerede i 2002. Det har fungert godt. Tiden er overmoden for et tilsvarende system i Oslo, sier Birkenhagen.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Akademikerne vil tallfeste de økonomiske kravene på et senere tidspunkt. Oppgjøret skal være ferdig til 1. mai.

 

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Her kan du se Lektorkonferansen! Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytt...
Nyheter
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Nyheter
Tonje Leborg gjenvalgt som leder i Akademikerne kommune
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt til en ny periode som leder for Akademikerne kommune, sier Norsk Lektorlags Tonje Leborg.