image-3
Lønn

Akademikerne varsler streikeuttak

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.
AVRedaksjonen
18. mai, 2022

– Ved streik ønsker vi først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Onsdag varslet Akademikerne om plassfratredelse i Oslo kommune. Det er en liste med hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik.

– En streik vil blant annet sette arbeidet med ny storbylegevakt på vent. Plan- og bygningsetaten vil få lengre saksbehandlingstid, og dermed taper kommunen gebyrinntekter. Mye av arbeidet som gjøres i Utdanningsadministrasjonen som tilrettelegger for skolene, blir også stanset, sier Graff.

Mål om enighet

Akademikerne varsler nå at psykologer, lektorer, samfunnsvitere, arkitekter, leger, tannleger, jurister, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten blir tatt ut i en eventuell streik i Oslo.

Kravene inn i oppgjøret er at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen, solid reallønnsvekst og medbestemmelse for våre lektorer – slik at de har innflytelse på sin egen arbeidstid.

– Vi går inn i meklingsinnspurten med mål om å komme til enighet. Men streik er et lovlig virkemiddel som vi vil bruke dersom det er nødvendig. Ved streik ønsker vi så langt det er mulig å ikke ramme Oslos innbyggere, sier Graff.

Avventer mekling med KS

Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjøres hvem som tas ut i streik i KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo). Et uttak kan meldes når som helst i meklingen, og de som tas ut kan streike fire dager senere.

Hver enkelt forening i Akademikerne kan velge ikke å godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingen. 

Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets hovedtariffoppgjør.

Akademikerne vil ta ut medlemmer i seks statlige virksomheter dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem.

– Vi er nå i mekling og gjør alt vi kan for å finne gode løsninger. Streik er siste utvei, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Disse virksomhetene tas ut i første fase:

  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Helsedirektoratet
  • Oslo politidistrikt
  • Skatteetaten
  • Tolletaten
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet

En eventuell streik kan bli trappet opp på et senere tidspunkt. Da vil flere medlemmer tas ut og nye virksomheter i staten blir berørt.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksoslo kommunestattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.