image-5
Lønn

Akademikerne varsler streikeuttak

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.
AVRedaksjonen
18. mai, 2022

– Ved streik ønsker vi først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Onsdag varslet Akademikerne om plassfratredelse i Oslo kommune. Det er en liste med hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik.

– En streik vil blant annet sette arbeidet med ny storbylegevakt på vent. Plan- og bygningsetaten vil få lengre saksbehandlingstid, og dermed taper kommunen gebyrinntekter. Mye av arbeidet som gjøres i Utdanningsadministrasjonen som tilrettelegger for skolene, blir også stanset, sier Graff.

Mål om enighet

Akademikerne varsler nå at psykologer, lektorer, samfunnsvitere, arkitekter, leger, tannleger, jurister, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten blir tatt ut i en eventuell streik i Oslo.

Kravene inn i oppgjøret er at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen, solid reallønnsvekst og medbestemmelse for våre lektorer – slik at de har innflytelse på sin egen arbeidstid.

– Vi går inn i meklingsinnspurten med mål om å komme til enighet. Men streik er et lovlig virkemiddel som vi vil bruke dersom det er nødvendig. Ved streik ønsker vi så langt det er mulig å ikke ramme Oslos innbyggere, sier Graff.

Avventer mekling med KS

Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjøres hvem som tas ut i streik i KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo). Et uttak kan meldes når som helst i meklingen, og de som tas ut kan streike fire dager senere.

Hver enkelt forening i Akademikerne kan velge ikke å godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingen. 

Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets hovedtariffoppgjør.

Akademikerne vil ta ut medlemmer i seks statlige virksomheter dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem.

– Vi er nå i mekling og gjør alt vi kan for å finne gode løsninger. Streik er siste utvei, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Disse virksomhetene tas ut i første fase:

  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Helsedirektoratet
  • Oslo politidistrikt
  • Skatteetaten
  • Tolletaten
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet

En eventuell streik kan bli trappet opp på et senere tidspunkt. Da vil flere medlemmer tas ut og nye virksomheter i staten blir berørt.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksoslo kommunestattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...