image-9
Nyheter

Akademikerne stat krever 1,2 prosent til lokale forhandlinger

Akademikerne overleverte sitt andre krav til staten 26.april.
AVRedaksjonen
25. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 – Årets lønnsoppgjør blir moderat. Derfor må lønnsmidlene brukes ute på arbeidsplassene der de virkelige problemene kan løses, sier forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød, i Akademikerne stat.

Profilen i Akademikernes krav er i samsvar med oppgjøret i privat sektor som ble ferdig tidligere denne måneden. Partene i staten har nå frist på seg til 30. april for å finne en forhandlingsløsning.

– Vi må bruke de begrensede midlene vi har til disposisjon i år der behovene er størst. Da må vi tørre å prioritere. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Norge er et langstrakt land og forskjellene mellom landsdelene og virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning, sier Ringsrød.

Da lønnsoppgjøret i staten startet tidligere i april, understreket Akademikerne at man er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Nå har staten store problemer med å rekruttere og beholde nøkkel-personell. Det er alvorlig og får store konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i norsk og internasjonal økonomi i oppgjøret. Men det må også tas hensyn til de mange offentlige virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Hvert år må staten rekruttere 20.000 nye ansatte på grunn av høy turn over. Det er dyrt og det gir dårligere tjenester. Jo mer lønnsmidler som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i det statlige lønns- og forhandlingssystemet. Det innebærer blant annet et tydeligere skille mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning. De statlige virksomhetslederne må også gis bedre muligheter til å lede. Systemet må samtidig være mindre konfliktskapende enn i dag, slik at de mange streikene vi så i stat og kommune i fjor unngås.

Akademikerne forhandler for 30.729 personer i staten.

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Her kan du se Lektorkonferansen! Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytt...
Nyheter
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Nyheter
Tonje Leborg gjenvalgt som leder i Akademikerne kommune
- Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt til en ny periode som leder for Akademikerne kommune, sier Norsk Lektorlags Tonje Leborg.