image-3
Nyheter

Akademikerne stat aksepterer lønnsoppgjøret: – Mer lokal lønn, men lite til fornying

- Det er positivt at potten til lokale, kollektive forhandlinger er større enn noen gang, men jobben med å modernisere en gammeldags lønns- og personal-politikk gjenstår, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
26. mai, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne og staten kom i mål med årets lønnsoppgjør mandag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent.

– Vi har akseptert årets lønnsoppgjør fordi potten til lokale forhandlinger er større enn noen gang og tillegget på tabellen er gitt som prosenter for våre medlemmer. Men oppgjøret representerer ikke den moderniseringen av statens lønns- og personalpolitikk som er nødvendig for en mer effektiv stat som kan produsere flere og bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Ringsrød.

Akademikerne mener at staten som arbeidsgiver fortsatt går for sakte frem, til tross for at de statlige virksomhetene ønsker seg store endringer. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt, jo mer målrettet kan de brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, reduserer turnover og minsker presset på privatisering av offentlige tjenester.

– Selv om den lokale potten er større enn tidligere, er det ingen tvil om at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å fornye og modernisere lønnspolitikken i staten. Den jobben starter i morgen, sier Ringsrød.

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.