image-8
Nyheter

Akademikerne KS: Krever 1,0 % for lektorer

- Lektorene har hatt en klart dårligere lønnsutvikling enn andre. Derfor prioriterer vi dem i år, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
29. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne krever 1,0 prosent til kollektive, lokale forhandlinger per dato for lektorene. Kravet ble overlevert da forhandlingene i kommunesektoren ble gjenopptatt i dag.
– Årets lønnsoppgjør i kommunal sektor blir moderat. Da må vi tørre å prioritere. Vi må bruke lønnsmidlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Kvam.

Dårligst lønnsutvikling
Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en mye dårligere lønnsutvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene i 2004. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer i privat sektor er nå på hele 250 000 kroner i året.
– Det er alvorlig når lektorene blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutteringen til yrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, og jeg forventer at KS er seg sitt ansvar bevisst, sier Kvam.

Ikke uførepensjon i årets oppgjør
Akademikerne konstaterer at det ikke er grunnlag for å forhandle om uførepensjon som en del av årets oppgjør. Eventuelle endringer i pensjonsbestemmelse senere i tariffperioden, kan bare skje gjennom forhandlinger mellom partene. For Akademikernes øvrige medlemmer, gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme. 

Relaterte lenker

 

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.