image-4
Lønn

Akademikerne krever modernisert tariffavtale i staten

- Vi må flytte lønnsdannelsen i staten ut til den enkelte virksomhet. Det er helt nødvendig for at vi skal få økt produktivitet i offentlig sektor, og bedre velferdstjenester til landets innbyggere, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Tirsdag 12. april kl. 13.00 overleverte Akademikerne stat første krav til staten under åpningen av hovedtariffoppgjøret.
AVRedaksjonen
12. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til årets hovedtariffoppgjør i staten.

– Lønnstilleggene i år blir moderate. Da er det viktig at vi har fokus på å modernisere en gammel avtalestruktur som ikke er tilpasset den moderne staten. Statens oppgaver blir stadig mer mangfoldige og krevende, og må også løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at mer av lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam.

Akademikernes hovedkrav til en modernisert avtale er:

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret, fellesbestemmelser og pensjon/sosiale bestemmelser forhandles mellom de sentrale parter (slik det også gjøres i dag)
  • Innenfor den sentralt fastsatte økonomiske ramme, forhandler partene lokalt om fordelingen. Partene lokalt står fritt til å avtale generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg.
  • Lønnstrinn, sentrale lønnsrammer, lønnsspenn og lønnsplaner opphører, og lønn oppgis i kroner.
  • Lønnstvister løses på det nivået de oppstår, ved hjelp av en lokal oppnevnt nemnd. Nemnden skal bestå av en nøytral leder samt en representant oppnevnt fra hver av tvistepartene.


Akademikerne er tilfreds med at staten også gir uttrykk for behovet for modernisering av dagens hovedtariffavtale, og mener det bør være mulig å komme til enighet om en fornuftig revisjon i årets oppgjør.

Akademikerne vil tallfeste sitt økonomiske krav på et senere tidspunkt. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai. Akademikerne forhandler for 34.292 personer i staten.
 

Statlig tariffområde 

  • Antall årsverk  144.185
  • Antall ansatte  152.969
  • Samlet lønnsmasse  80,9 milliarder
  • Overheng  0,4 %

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...