image-3
Nyheter

Akademikerne krever lønnsløft for lektorene

- Lønnsutviklingen for lektorene i skolen har vært elendig de siste 10 årene. Vi klarer ikke å bygge Norge som kunnskapsnasjon på denne måten. Derfor må vi nå endre måten vi forhandler lønn på i skolen, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
03. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsoppgjøret i KS startet 3. april med overlevering av krav 1 klokka 12.00.

Bedre lønnsutvikling i kapittel 5
– Også i dette hovedoppgjøret tar Akademikerne lektorenes dårlige lønnsutvikling i kapittel 4C på alvor og krever at lektorene overføres til kapittel 5, det kapittelet som har vist seg å gi akademisk arbeidskraft klart bedre lønnsutvikling gjennom kollektive lokale forhandlinger, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig i KS for Norsk Lektorlag.

Mindrelønnsutvikling
Siden 2004 har lønnsnivået for lektorer i skolen steget med 35 prosent. Til sammenligning har lønningene i kommunal sektor økt med 56 prosent, mens lønningene i industrien har økt med 48 prosent i gjennomsnitt. Lektorene har dermed hatt en mindrelønnsutvikling på 10-20 prosentpoeng de siste 10 årene.

– Vi får ikke en god skole uten gode lærere. Og vi får ikke gode lærere til å begynne i skolen når de blir lønnstaperne hvert eneste år. Statsminister Erna Solberg har helt rett når hun sier at Norge i fremtiden skal leve av kunnskap. Men en styrking av kunnskapssamfunnet starter med en god skole, og da må det være attraktivt å være leder, sier Kvam.

Taper på sentralisert forhandlingssystem
Akademikerne mener at det er det sentraliserte forhandlingssystemet i skolen som er årsaken til at lærere og lektorer blir lønnstapere. De akademikergruppene som forhandler lønn lokalt i kommunene, har ikke hatt den samme dårlige lønnsutviklingen som lektorene.

– Vårt hovedkrav er at lektorene skal forhandle lønn på samme måte som øvrige akademikergrupper. Jeg forventet at KS har tatt signalene fra regjeringen om å satse på skolen og på lærerne. Nå må vi følge opp med de nødvendige lønnspolitiske grepene, sier Kvam, som i dag overleverte kravet til KS i forbindelse med åpningen av årets lønnsoppgjør i kommunal sektor.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.