image-9
Lønn

Akademikerne krever grunnleggende endringer i lønnssystemet i Oslo kommune

- Vårt hovedkrav er en modernisert hovedtariffavtale som etablerer lokal lønnsdannelse gjennom kollektive forhandlinger for alle medlemmer i Akademikerne som et grunnleggende prinsipp, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Torsdag 14. april kl. 13.00 overleverte Akademikerne kommune sitt første krav under oppstarten av hovedtariffoppgjøret.
AVRedaksjonen
14. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi må flytte lønnsdannelsen i Oslo kommune fra Rådhuset og ut i den enkelte etat og bydel. Det er helt nødvendig for at vi skal øke produktiviteten i kommunen, og sikre bedre velferdstjenester til byens innbyggere, sier Graff.

Han peker på at Akademikerne har hatt et lignende system i resten av kommune-Norge siden 2002 og at dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraft i arbeids-markedet. Nå må Oslo kommune følge etter.

– Lønnstilleggene i år blir moderate. Da er det viktig at vi har fokus på å modernisere en utdatert avtale som ikke er tilpasset den moderne kommunen Oslo er. Kommunens oppgaver blir stadig mer mangfoldige og krevende, og må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at mer av lønns- og personalpolitikken flyttes fra Rådhuset og ut i den enkelte etat og bydel, sier Graff. 

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud for befolkningen. Dette er viktig for alle, og aller mest for utsatte grupper.

– Gode kommunale tjenester krever sterke akademiske fagmiljøer. Det forutsetter igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester for innbyggerne, sier Graff.

Akademikerne vil tallfeste sitt økonomiske krav på et senere tidspunkt. Akademikerne forhandler for 2.715 personer i Oslo kommune, og forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

Fakta om tariffområdet Oslo kommune

  • Antall årsverk   36.026
  • Antall ansatte   50.061
  • Samlet lønnsmasse   17,8 milliarder
  • Overheng   0,54 %

Akademikerne – medlemstall 

  • Totalt (1.1.2016).   193.536
  • Stat   34.310
  • Kommune i alt    23.859
  • KS   21.144
  • Oslo kommune   2.715
  • Spekter helse   19.912 

Torsdag 28. april kl. 15.00 overleverte Akademikerne i Oslo kommune sitt tredje krav i forbindelse med forhandlingene i hovedoppgjøret 2016. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt lørdag 30. april.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlingerlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.