image-2
Lønn

Akademikerne avventer streikeuttak

Meklingen i KS og Oslo er i innspurten. Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før man eventuelt offentliggjør hvem som skal ut i streik.
AVRedaksjonen
21. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Frist for å komme til enighet er onsdag 26. mai klokken 24. Torsdag 20. mai meldte hovedorganisasjonene i lønnsoppgjøret i kommunene inn listene med varsel om plassfratredelse. Akademikerne tar ikke ut medlemmer i fase én. Dersom Akademikerne går til streik, vil Akademikerne eventuelt melde sitt uttak i fase to.

I KS-området forhandler Akademikerne primært for lektorene.

– Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning, men det blir krevende. Vi har en forventning om et godt økonomisk resultat for våre lektorer. Akademikerne og KS er enige om at undervisningspersonell er avgjørende for kvaliteten i skolen. Dessverre fulgte ikke KS opp i forhandlingene, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Også i Oslo har Akademikerne brutt. Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om en klar reallønnsvekst, og at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Vi forventer at kommunen imøtekommer oss i meklingen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Hver enkelt forening i Akademikerne kan velge å ikke godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingsslutt.

Les også:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...