image-1
Lektorbloggen

Advarer mot Internett-tilgang på eksamen

Norsk Lektorlag ønsker ikke å åpne for bruk Internett på eksamen. - Dette vil innebære en klar forverring av eksamensordningen, sier leder i NLL, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
05. januar, 2012
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Aftenposten meldte 5.januar at Utdanningsdirektoratet allerede fra våren av vil igangsette prøveprosjekter ved enkelte skoler hvor elevene gis nettilgang under eksamen.

– De fleste lærere og lektorer ønsker ikke en eksamenssituasjon hvor elevene har fri tilgang til internett. En slik utvikling vil kun forsterke utfordringene vi har med dagens eksamensordning med alle hjelpemidler. Innføring av alle hjelpemidler til eksamen har ikke ført til en endring av eksamensoppgavene, eller til en annen form for sensurering. Det er allerede vanskelig å teste elevenes faglige kunnskaper på en god måte, og internett-tilgang vil gjøre dette enda mer komplisert. I skolen er det stadig et uavklart forhold til hvilke faglige krav som skal stilles ved eksamen når elevene tillates fri bruk av hjelpemidler, og internett-tilgang vil ytterligere forsterke forvirringen, sier Paulsen.

Mer juks
Dagens ordning skaper allerede store utfordringer i skolen, bl.a. med å validere at eleven har produsert besvarelsen selv. Sensorene skjønner hva som har foregått, men de kan sjelden bevise at kandidatene har jukset.

– Hvert år får jeg høre om sensorer som vil trekke seg fra arbeidet, fordi de ikke orker å fortsette arbeidet innenfor et system som ikke tar kvalitet på alvor. Utdanningsdirektoratet har vist liten interesse for jukseproblematikken, og skyver ansvaret ut på skolene, sier Paulsen.

Bekymret for negative sosiale konsekvenser
Norsk Lektorlag er bekymret for at internett-tilgang på eksamen vil forsterke allerede store sosiale forskjeller i skolen.

– Vi vet at dagens eksamensordning med hjelpemidler ofte forsterker forskjeller mellom elevene. Med enda større tilgang til hjelpemidler, som internett vil innebære, vil denne forskjellen trolig forsterkes ytterligere. Ressurssvake elever kan innenfor et slikt system forledes til å tro at de ikke trenger lære seg så mye før eksamen, og i eksamenssituasjonen vil de heller ikke kunne nyttiggjøre seg alle hjelpemidlene. Ressurssterke elever vil gjerne komme bedre ut, og enkelte vil nok sørge for å ha sine egne eksamenskonsulenter online, sier Paulsen.

Ønsker todelt eksamen
Norsk Lektorlag har i mange år arbeidet for en innføring av todelt eksamen i alle fag, hvor en del gjennomføres med hjelpemidler, og en del uten. Delen uten hjelpemidler bør vektes sterkest, og NLL har bedt Utdanningsdirektoratet om å avklare hvilke ulike fagspesifikke krav som skal stilles i de to delene av eksamen. Dette ble også påpekt i et eget brev til Utdanningsdirektoratet i januar 2011. Tidligere evalueringer av eksamener, bl.a. i norsk og matematikk, har avdekket store svakheter ved eksamensordninger hvor alle hjelpemidler er tilgjengelig.

Debatt NRK Her og Nå
Gro Elisabeth Paulsen møtte professor Andreas Lund fra ILS, UiO til debatt på NRK Her og Nå 5.januar. Paulsen la vekt på at elever skal lære å arbeide med ulike hjelpemidler, men at eksamen er en spesiell institusjon, hvor alle må behandles likt, uten mulighet til å jukse eller kjøpe seg eksamenskonsulenter som gir elevene svar på oppgavene. Paulsen fremhevet at systemet må sikre elevenes rettssikkerhet.

Paulsen ba Utdanningsdirektoratet lytte til lærere, lektorer og elever i denne saken, som varsler om at dagens system ikke sørger for god nok likebehandling. Paulsen advarte mot en utvikling hvor en oppfordrer elever til "klipp- og lim", og om å be sensorer godta dette. Samtidig minnet Paulsen om at eksamensordninger alltid må utarbeides på fagenes premisser.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:
 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?