Nyheter

En lektor venter på elevene i et klasserom. Bilde.
Lektorbloggen
Hvem skal utdanne fremtidens barn og unge?
Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.
Hytte på fjellet om vinteren. Bilde.
Medlemsfordeler
Spar penger på hytteturen med medlemsfordeler
Du som er medlem i Lektorlaget har tilgang til blant annet billigere bredbånd på hytta og rabatt på hytteforsikring.
En elev ser på telefonen i timen. Bilde.
Utdanning
Ønsker mobilregulering velkommen
– Utdanningsdirektoratets anbefaling om streng regulering av mobilbruk i undervisningen er noe Lektorlaget ønsker velkommen. Vi som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres på skolene, sier Lektor...
En elev skriver på en prøve. Bilde.
Utdanning
Bedre skole, fortsatt med eksamen
«Behold eksamen», understreket Lektorlagets fylkesledere som holdt innspill på departementets høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen. Ikke glem videregående i det videre arbeidet, oppfordrer Lektorlagets leder...
En elev skriver på en laptop. Bilde.
Utdanning
Etterlyser handling for ChatGPT-bruk i skolen
For et år siden ba Lektorlaget Kunnskapsdepartementet om bistand til håndtering av ChatGPT. – Som vi advarte mot for ett år siden, er det blitt mye juks, og elevene går glipp av viktig opplæring. Når går politikerne fra ...
Inngangspartiet til Det norske Nobelinstitutt. Bilde.
Utdanning
Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs
Hvert år holder Nobelinstituttet lærerkurs for lektorer og lærere i grunnskole og videregående som underviser i samfunnsfag, historie og lignende. Dette er en unik anledning til faglig påfyll.
Lønn
Husk å svare på lønnsundersøkelsen
Lektorlaget gjennomfører en lønnsundersøkelse blant yrkesaktive medlemmer.
Utdanning
Dagens fraværsgrense bør bestå
– Vi støtter forslaget om å beholde dagens fraværsgrense på 10 prosent. Samtidig er Lektorlaget skeptiske til å erstatte legeerklæring med egenmelding ved helsefravær, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Arbeid
Er du et offer for fedrekvotefellen?
Har du hatt foreldrepermisjon de siste årene etter mors ulønnede permisjon? Les mer for å sjekke om du har blitt utsatt for fedrekvotefellen.