Tilleggsutdanning

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Lønn

SVAR:

Nei, ikke automatisk, men du har rett på en lønnsforhandling. Ta kontakt med tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og be dem be arbeidsgiver om en såkalt 4.2.4-forhandling. Det er nedfelt i hovedtariffavtalen at man kan forhandle lønn ved gjennomført kompetanseheving.

Noen kommuner og fylkeskommuner har lokale standardiserte tillegg for ekstra studiepoeng, mens andre steder gjøres det en skjønnsvurdering.

Les mer

Mest leste artikler