Oppsigelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidsforhold
Jeg har vært sykmeldt i over ett år og er fortsatt 100 prosent arbeidsufør. Jeg mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Jeg er usikker på om jeg vil greie å komme tilbake til jobben min, men det er ikke usannsynlig, bare jeg får litt tid på å komme meg. Jeg har fått forhåndsvarsel fra arbeidsgiver om at de vurderer å si meg opp, samt innkalling til et drøftingsmøte. Har arbeidsgiver rett til å si meg opp?

SVAR:

Etter arbeidsmiljøloven § 15–8 kan ikke arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykdom de første tolv månedene. Om du har vært syk ut over tolv måneder, kan arbeidsgiver ha en saklig grunn til å si deg opp hvis du fortsatt er syk.

Selv om sykdom kan være en saklig grunn for oppsigelse, skal hvert tilfel

Les mer

Mest leste artikler