Bierverv

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidsforhold
SVAR: 

Om en ansatt kan ha ekstrajobb (bierverv) ved siden av sin hovedstilling, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bierverv er arbeidstakers arbeid i fritiden. Dette er relevante momenter å vurdere for arbeidsgiver: Den ansatte kan ikke ha ekstrajobb (bierverv) som gjør at han eller hun ikke kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende. Den ansatte kan ikke ha ekstrajobb som ikke er forenlig med de tillitskrav som stillingen forutsetter. Ekstrajobben kan ikke være i konkurranse med arbeidsgivers virksomhet.  Som hovedregel kan ikke bierverv drives i arbeidstiden. Hvis du har en ekstrajobb (bierverv) som kan komme i konflikt med din arbeidsgivers interesser, kan arbeidsgiver kreve at du melder

Les mer

Mest leste artikler