Bierverv

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidsforhold
SVAR: 

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I utgangspunktet kan ikke arbeidsgiver styre arbeidstakers fritid. Hvis arbeidsgiver skal kunne nekte deg å ha ekstrajobb, må arbeidsgiver ha et rettslig grunnlag. For å finne ut om arbeidsgiver har et slikt rettslig grunnlag, må du se i arbeidsavtalen din. Den kan nemlig inneholde en slik begrensning.

Dersom det ikke står noe i arbeidsavtalen om dette, og det heller ikke foreligger andre begrensninger i arbeidsreglement, personalhåndboken eller andre etiske regler der du jobber, skal arbeidsgiver vurdere følgende:Du som ansatt kan ikke ha ekstrajobb (bierverv) som gjør at du ikke kan utføre hovedstillingen din på en tilfredsstillende måte. Dersom ekstra

Les mer

Mest leste artikler