Advarsel

Hvor lenge lagres advarsler?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er vanlig at advarsler blir lagret i personalmappen din. Arbeidsgiveren må vurdere hvor lenge det er behov for å lagre advarselen, og utgangspunktet er at advarselen ikke skal lagres lenger enn nødvendig. Vurderingsmomenter kan være hva som ligger til grunn for advarselen og om disse har opphørt. Dersom arbeidstakeren får nye advarsler før lagringsperioden har utløpt, kan dette føre til lengre lagringstid. 

Ifølge statsansatteloven kan opplysninger om ordensstraff lagres i personalmappen i fem år. Selv om loven kun gjelder ansatte i staten, er dette en rettesnor. Ordensstraff er en reaksjon som gis for mer alvorlige tilfeller enn advarsler. Det kan derfor argumenteres for kortere lagringstid for muntlige advarsler. Loven gjelder som sagt kun for ansatte i staten, og vi vil uansett hevde at det ikke er mer enn et moment i en vurdering.

Når det gjelder lagring av personopplysninger i personalmappen, se informasjon på Datatilsynets hjemmeside: 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/personalmappe/

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler