Advarsel

Hva er en advarsel?

JUNI, 2020

SVAR:

En advarsel, også kalt tilrettevisning, er en arbeidsrettslig reaksjon som arbeidsgiveren kan bruke når han eller hun mener det er behov for å korrigere en arbeidstaker som for eksempel ikke utfører arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte, eller som har en dårlig adferd på sin arbeidsplass. En advarsel er et styringsverktøy for arbeidsgiver. Det finnes ingen bestemmelse som sier noe om når og i hvilke tilfeller arbeidsgiveren kan gi en ansatt en advarsel. Det kan gis etter et engangstilfelle hvis hendelsen er grov nok, for eksempel ved vold mot en elev. Arbeidsgiveren kan også gi en advarsel for mindre forsømmelser hvis disse gjentas selv om arbeidstaker har fått beskjed om at det ikke er akseptabelt, eksempelvis gjentatte forsentkomminger.

En advarsel skal være saklig begrunnet og det må ha vært en forsvarlig saksbehandling forut for beslutningen om advarsel. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler