Advarsel

Kan man klage på en advarsel?

JUNI, 2020

SVAR:

En advarsel er ikke et enkeltvedtak. Du som arbeidstaker kan derfor ikke kreve klagebehandling etter forvaltningsloven. Du kan selvsagt likevel klage til rektor, eller til fylkeskommunen/kommunen og be om at klagen trekkes tilbake. Hvis du mener at advarselen er uberettiget, uforholdsmessig eller usaklig, ta kontakt med oss for en vurdering og videre oppfølging. Det samme gjelder hvis du mener at det kan påvises store saksbehandlingsfeil. Vi kan da vurdere å sende inn en klage til Sivilombudsmannen. 

https://www.norsklektorlag.no/juridisk-talt/advarsel-i-arbeidsforhold-article849-177.html

https://www.norsklektorlag.no/juridisk-talt/advarsel-i-arbeidsforhold-del-2-article888-177.html

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler