Trygg arbeidsplass

Hva gjør jeg når en elev er aggressiv og truende?

JUNI, 2020

Jeg opplever en av elevene mine som truende og aggressiv overfor meg når han er skuffet over en karakter eller er uenig i noe jeg bestemmer i klasserommet. Dette gjør meg utrygg i undervisningssituasjonen i denne klassen, selv om det ikke er kommet til fysisk angrep. Hva gjør jeg? 

SVAR:

Du bør be om å bli innkalt til en samtale med din nærmeste leder for å legge frem at du føler deg utrygg på jobben og hvorfor. Forbered eksempler på hva eleven har gjort og sagt. Arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø slår fast at arbeidstager så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, så dette må din skoleledelse ta på alvor og gjøre noe med.  

 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler