Varsling

Hva er ikke varsling?

JUNI, 2020

SVAR:

Kritikk av forhold som ikke er ulovlige eller uetiske, er ikke ansett for å være varsling. Det samme gjelder kritikk som er basert på faglig uenighet eller forhold man mener er kritikkverdige ut ifra eget politiske ståsted eller personlige etiske overbevisning.

Misnøye om eget arbeidsforhold eller misnøye rundt hvordan en arbeidsgiver bruker styringsretten sin, faller heller ikke innunder varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler