image-8
Lønn

Vil ha lokal lønn også for lektorer

- Vi har gode erfaringer med lokal lønnsdannelse for akademikere i kommunal sektor. Vi krever at også lektorene i skoleverket skal omfattes av dette, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune. Tirsdag 12. april kl. 13.00 overleverte Akademikerne kommune sitt første krav til KS under åpningen av hovedtariffoppgjøret.
AVRedaksjonen
12. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til årets hovedtariffoppgjør i KS – som omfatter alle norske kommuner og fylkeskommuner – unntatt Oslo.

Akademikerne har hatt lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune siden 2002. Dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraften i arbeidsmarkedet.

– Vårt hovedkrav i dette oppgjøret er at lektorene i skoleverket skal ha samme system for lønnsdannelse som de øvrige akademikerguppene i kommunal sektor. Produktivitetskommisjonen som nylig la frem sin innstilling, peker på at kvaliteten i grunnopplæringen må heves for å øke produktiviteten i samfunnet, og at skolen mangler kvalifiserte lærere i fag som matematikk, norsk og naturfag. Dette er en betydelig utfordring som vi nå er nødt til å ta tak i, sier Birkenhagen.

Han peker på at rekrutteringen til skolen er for svak og at den dårlige reallønnsveksten lærerne har hatt de siste 40 årene er en viktig årsak til dette. Lektorgruppen har etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004, opplevd at lønnsutviklingen har vært klart dårligere enn for andre sammenlignbare yrkesgrupper.

– Det er derfor på høy tid at lønn blir brukt som et middel til å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted for akademikere og med det et godt lærested for elevene.  Lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune og fylkeskommune, er viktig i denne sammenheng, sier Birkenhagen.

Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai.

Fakta

Akademikerne – medlemstall 

  • Totalt (1.1.2016).   193.536
  • Stat   34.310
  • Kommune i alt    23.859
  • KS   21.144
  • Oslo kommune   2.715
  • Spekter helse   19.912 

Kommunalt tariffområde (KS) 

  • Antall årsverk   330.772
  • Antall ansatte   422.143
  • Samlet lønnsmasse   157,364 milliarder
  • Overheng   0,7 % 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlinger

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...