image-8
Lektorbladet

Utdanningsforbundet: Brudd på tariffavtalen

Hvis Norsk Lektorlag deltar i forhandlinger om arbeidstid i skolen, er det å anse som et brudd på tariffavtalen, ifølge Utdanningsforbundet. Udemokratisk, mener både ledelse og ansatte.
AVRedaksjonen
02. april, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Jeg ga tydelig beskjed til de tillitsvalgte på videregående skoler i Oslo, som var på kurs hos oss 13. februar, at ingen andre fagforeninger skal delta i selve arbeidstidsforhandlingene, sier Odd Erling Olsen, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo og kontaktperson for videregående opplæring.

På kurset ble det orientert om hvem som er part i ulike deler av tariffavtalen, og Olsen opplyser at det ble skriftliggjort at: Akademikerne (Lektorlaget) har ikke særbestemmelser for skoleverket.

– Jeg sa også at dersom andre fagforeninger går inn i forhandlinger om en særavtale de ikke er part i, anså jeg det som brudd på tariffavtalen, sier han.

Bare samarbeid, ikke forhandling

Fylkesleder i UDF Oslo, Aina Skjefstad Andersen (bildet), var i utgangspunktet ikke kjent med at det hadde gått ut en beskjed om å bryte etablert forhandlingsarbeid.

– Det må skilles mellom samarbeid og å være med å forhandle. Forhandlingene skal etter avtalen gjennomføres av tillitsvalgte fra UDF og rektor. Det er vi klare på, svarer Andersen.

Ser ikke behov for endring

– Mener UDF det er riktig at mindre organisasjoner skal utestenges i Oslo
når det i alle andre kommuner blir gitt reell medbestemmelse så lenge de har en tillitsvalgt på skolen?

– Vi forholder oss til avtaleverket i Oslo kommune som er fremforhandlet av partene, og ser ikke behov for at bestemmelsen eller praksis skal endres, avslutter hun.

Reaksjoner på Elvebakken

Både rektor, tillitsvalgte og ansatte ved Elvebakken vgs reagerer på det udemokratiske regelverket. Tillitsvalgt for Norsk Lektorlag, Knut Landet, som representerer over 40 medlemmer i tillegg til andre Akademiker-medlemmer, er kritisk til det som har skjedd:

– UDFs leder har talt varmt for betydningen av godt samarbeid og demokratibygging i skolen. Det har vi hatt i mange år på vår skole. Senest i fjor deltok jeg i samtaler alene med UDF lokalt, før vi sammen gikk i forhandlinger med rektor. I år hadde jeg samtaler alene med UDF i forkant, og vi hadde ulike ønsker om neste års arbeidstidsavtale. UDF tillitsvalgte gjorde det da klart at de skulle bestemme dette alene på vegne av det pedagogiske personalet, i henhold til avtaleverket. I ettertid har to lokale medlemmer i UDF tatt kontakt, og sagt at de ønsker å melde overgang til Norsk Lektorlag, grunnet det de kaller udemokratisk oppførsel fra eget forbund, sier han.

Rektor ved Elvebakken vgs, Per Solli, bekrefter at både UDF og Norsk
Lektorlag i flere år har forhandlet sammen med ham om arbeidstidsavtaler. Han opplever dagens regelverk som udemokratisk, og ønsker en endring.

Foto av fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen: Utdanningsforbundet.

Artikkelen er publisert i Lektorbladet #2 2019.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbladet
arbeidstidForhandlingsrett Oslotillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.