Arbeidsminister Marte Mjøs Persen informerer pressen 27. september 2022 om at regjeringen har tatt i bruk tvungen lønnsnemnd for å stoppe lærerstreiken. Bilde.
Lønn

– Tvungen lønnsnemnd forsterker konflikten

– Dette ble det verst tenkelige utfallet av en lovlig konflikt. KS har hatt mange uker på seg til å løse denne konflikten, og politikere har sittet musestille, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. I kveld ble det klart at streiken stoppes av tvungen lønnsnemnd.
AVRedaksjonen
27. september, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter over 111 dager med streik kalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) inn partene til møte i kveld klokken 18.45. Persen informerte om at regjeringen vil ta i bruk tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Ministeren peker på alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for de elevene som rammes av streiken.

– Dette var en lovlig konflikt, og tvungen lønnsnemnd er en svært dårlig løsning både på kort og lang sikt, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Skuffet over politikerne

Nyhuus mener at KS har ført en utmattelsestaktikk og ikke kommet lektorene og lærerne i møte.

– Streik rammer dessverre alltid tredjepart, men vi har ført en forsvarlig streikestrategi. Vi har behandlet alle dispensasjonssøknader og forsøkt så langt det lot seg gjøre å unngå å ramme sårbare elever, sier Nyhuus.

Hun er svært skuffet over en arbeidsgiver som ikke lytter til eller ønsker å ta hensyn til en stor gruppe arbeidstakere. Hun er også skuffet over politikernes manglende engasjement i denne saken.

– Sentrale politikere og myndigheter har et sektoransvar for utdanning og fellesskolen. Gjennom denne streiken har det blitt tydelig at det mangler samsvar mellom ambisjoner og faktiske prioriteringer i skolen, sier Nyhuus.

Lønnssystemet prioriterer ikke lektorene

Nyhuus mener at streiken viser at lektorene er låst i et lønnssystem hvor de aldri vil bli prioritert.

– Den sentrale lønnsdannelsen som lektorene er en del av, løfter aldri lektorene. Vi ønsker et annet forhandlingssystem hvor målet er godt lønnsnivå og stabil lønnsutvikling for lektorene. Gjennom denne konflikten, og bruken av tvungen lønnsnemnd, tror jeg det har blitt synlig for flere enn våre medlemmer at dagens system ikke fungerer, sier Nyhuus.  

 Nyhuus ønsker å takke alle de som har streiket på vegne av organisasjonen og alle som har støttet streiken.

– Vi beklager på det sterkeste overfor våre medlemmer at dette ble utfallet. Jeg vil også beklage til alle elever som har gått glipp av undervisning i disse ukene. Denne streiken har nok en gang bekreftet at medlemmene våre tilhører en unnværlig yrkesgruppe, og lønnen burde også gjenspeile dette, sier hun.

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Tvungen lønnsnemnd betyr at regjeringen griper inn og bestemmer at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. Nemnden iverksettes ved særlover etter forslag fra regjeringen til Stortinget. 

Det er bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen. Rikslønnsnemnda er oppnevnt av regjeringen. Vedtaket lønnsnemnda gir, er bindende for begge parter.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsnemndstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...