image-0
Lønn

TBSK bekrefter: kollektiv lokal lønnsdannelse lønner seg

TBSK-rapporten for 2019 er tydelig: yrkesgruppene med kollektiv lokal lønnsdannelse er lønnsvinnere. Månedslønnsveksten var 1,7 prosent hos lektorer med tillegg, mens rådgivere med kollektiv lokal lønnsdannelse, oppnådde 2,9 prosent.
AVRedaksjonen
20. februar, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

TBSK-rapporten for 2019 viser med all tydelighet at det igjen er yrkesgrupper med lokal lønnsdannelse som er lønnsvinnere. Månedslønnsveksten for lektor med tilleggsutdanning var fra 2017 – 2018 på 1,7 %. Veksten i månedslønn for yrker med kollektiv lokal lønnsdannelse var langt høyere. Eksempelvis hadde rådgivere en vekst på 2,9 %, ingeniør 2,8 % og rektor 3,0 %.

TBSK-rapporten publisert. Dette er et dokument over tallgrunnlaget før lønnsoppgjøret i år. Representanter for partene utarbeider rapporten sammen, slik at det er enighet om tallgrunnlaget før lønnsoppgjøret starter.

Norsk Lektorlag kjemper for at lektorene også skal ha et lønnssystem med kollektiv lokal lønnsdannelse. Et system som år etter år er lønnsvinnere i kommunal sektor. Norsk Lektorlag er den eneste lærerforeningen som jobber for dette.


Tonje Leborg er forhandlingsansvarlig for KS-området i Norsk Lektorlag

FAKTABOKS: Hva er TBU og TBSK?

TBUDet tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Den første rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (inkludert en prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevnen. Rapporten gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Den har også flere vedlegg, bl.a. om fjorårets lønnsoppgjør, definisjonar av en del lønnsbegreper og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Den andre rapporten som kommer i juni oppsummerer inneværende års lønnsoppgjør.

TBSK Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren er som navnet tilsier et eget beregningsutvalg for kommunesektoren. Hvert år publiserer TBSK en egen rapport med mer detaljerte tall fra kommunesektoren.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlinger

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...