Bilde av streikende lektorlagsmedlemmer ved Frederik II vgs. i Fredrikstad som har på seg gule streikevester. Bildet er fra fjerde uttaks første streikedag 12. september 2022. Foto: Norsk Lektorlag
Lønn

Streikestart i Fredrikstad

Lektorlagets fjerde streikeuttak startet i dag. – Skal vi ta vare på fellesskolen, må vi ha kompetente lærere og lektorer i hele landet, sier streikeleder ved Fredrik II vgs. Arvid Evjen Andersen.
AVRedaksjonen
12. september, 2022

Norsk Lektorlag har fra i dag tolv medlemmer på Frederik II videregående skole i Viken i streik i et fjerde streikeuttak. I tillegg er ytterligere to av Lektorlagets medlemmer på Ås videregående skole og tre medlemmer ved Bergen katedralskole ute i streik fra i dag.

Streikeleder og tillitsvalgt ved Fredrik II vgs. Arvid Evjen Andersen er klar for å streike.

– Det er selvfølgelig synd for elevene som blir rammet, men dette er KS sitt ansvar. TBU-tallene viser at vi kom dårligst ut i fjor, og dette har vært en trend over tid, sier han. 

– Skal vi klare å ta vare på fellesskolen, må vi sørge for å ha kompetente lærer og lektorer i hele landet. Gjennom en forsvarlig lønnsutvikling sikrer man både å beholde og rekruttere lærere og lektorer, understreker han.

Bør bekymre KS

Lektor- og lærerstreiken er nå en av de lengste streikene i skolen.

– Enhver lektor som er borte fra undervisningen bør bekymre KS. Det kan virke som de ikke tar konflikten på alvor, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. 

– Vi har stor empati med elevene som rammes av streiken og ikke får den undervisningen de har krav på. Våre medlemmer skulle selvfølgelig helst ha undervist, understreker hun.

Nyhuus etterlyser bevegelse hos arbeidsgiverparten KS.

– Som Arvid Evjen Andersen påpeker, handler denne kampen til syvende og sist om å beholde kvalifiserte lærere og lektorer i klasserommene i hele Norge og dermed sikre en god fellesskole, sier hun.

Norsk Lektorlags streikeuttak:

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni. 
  • 15. august gikk ti medlemmer ved Bergen Katedralskole i Vestland i streik.
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik
  • 12. september gikk tolv medlemmer ved Frederik II vgs. i Viken i streik. I tillegg gikk ytterligere to medlemmer på Ås videregående skole og tre ved Bergen katedralskole i streik.
  • Fra 12. september er til sammen 60 medlemmer i Norsk Lektorlag i streik.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Støttemarkering for streiken foran Stortinget
På mandag er det støttemarkering for lektor- og lærerstreiken foran Stortinget. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus skal holde appell.
Lønn
Norsk Lektorlag trapper opp streiken i Fredrikstad
Norsk Lektorlag har i dag varslet et fjerde streikeuttak med til sammen 17 medlemmer. 12 av medlemmene jobber på Fredrik II videregående skole i Fredrikstad. – Det er på høy tid at KS snart viser vilj...
Lønn
Akademikerne: Lektorene og lærerne har rett til å streike
- Streik er et kraftig og legitimt virkemiddel som noen ganger er nødvendig å bruke, sier konstituert leder i Akademikerne.