Arbeidsminister Marte Mjøs Persen informerer pressen 27. september 2022 om at regjeringen har tatt i bruk tvungen lønnsnemnd for å stoppe lærerstreiken. Bilde.
Lønn

Streiken behandles av Rikslønnsnemnda 13. februar

Norsk Lektorlag er innkalt til Rikslønnsnemnda 13. februar 2023 i forbindelse med lektor- og lærerstreiken.
AVRedaksjonen
19. desember, 2022

Stortinget vedtok 6. desember lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2022.

16. desember ble loven sanksjonert i statsråd og trådte dermed i kraft.

Rikslønnsnemnda har bestemt at den gjennomfører en felles behandling av sakene. Alle partene er innkalt 13. februar 2023.

Partene blir bedt om å komme med skriftlige innlegg før muntlige forhandlinger i nemnda. Norsk Lektorlag jobber med innlegg og forberedelser til nemndas behandling.

En kjennelse fra Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tariffavtale.

Rikslønnsnemnda skriver på sine nettsider blant annet:

  • Etterbetaling for arbeidstakere som har vært i streik, gis som hovedregel fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.
  • Som hovedregel stadfestes et anbefalt forhandlings- eller meglingsforslag der et slikt foreligger.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsnemndstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda: Dette skjer på mandag
Høstens lærerstreik ble stoppet med tvungen lønnsnemnd, og Rikslønnsnemnda behandler saken mandag 13. februar. – Norsk Lektorlag mener det er særlige grunner til at nemnda må flytte virkningstidspunkt...
Lønn
Høy lønnsvekst i fjor – lektorene venter på nemnda
Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten målt siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lektorene i KS venter på Rikslønnsnemndas behandling ...
Lønn
Nye satser i leirskoleavtalen
Akademikerne har reforhandlet den såkalte leirskoleavtalen med KS. Den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010 ble videreført med noe økte satser og egne satser for helge- og høytidsdager.