Arbeidsminister Marte Mjøs Persen informerer pressen 27. september 2022 om at regjeringen har tatt i bruk tvungen lønnsnemnd for å stoppe lærerstreiken. Bilde.
Lønn

Streiken behandles av Rikslønnsnemnda 13. februar

Norsk Lektorlag er innkalt til Rikslønnsnemnda 13. februar 2023 i forbindelse med lektor- og lærerstreiken.
AVRedaksjonen
19. desember, 2022

Stortinget vedtok 6. desember lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2022.

16. desember ble loven sanksjonert i statsråd og trådte dermed i kraft.

Rikslønnsnemnda har bestemt at den gjennomfører en felles behandling av sakene. Alle partene er innkalt 13. februar 2023.

Partene blir bedt om å komme med skriftlige innlegg før muntlige forhandlinger i nemnda. Norsk Lektorlag jobber med innlegg og forberedelser til nemndas behandling.

En kjennelse fra Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tariffavtale.

Rikslønnsnemnda skriver på sine nettsider blant annet:

  • Etterbetaling for arbeidstakere som har vært i streik, gis som hovedregel fra det tidspunkt streiken ble avsluttet.
  • Som hovedregel stadfestes et anbefalt forhandlings- eller meglingsforslag der et slikt foreligger.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsnemndstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...