image-6
Lønn

Streikeklare i Trondheim

På Byåsen videregående skole hadde 13 lektorlagsmedlemmer sin første streikedag i dag. – KS anerkjenner ikke betydningen av fagkompetanse i skolen, så derfor er vi i denne situasjonen. Vi er klare til å streike, sier tillitsvalgt ved Byåsen vgs. Tove-Mette Sætrum.
AVRedaksjonen
31. august, 2022

På bildet: Adresseavisen intervjuet tillitsvalgt ved Byåsen vgs. Tove-Mette Sætrum ved streikestart.

Det var kjølig ved Byåsen videregående skole i Trondheim i dag. Lektorlagets 13 streikende medlemmer hadde godt med klær på under streikevesten.

Tove-Mette Sætrum er streikeleder og tillitsvalgt på Byåsen videregående skole.

–Vi streiker fordi vi vil beholde de godt utdannede og erfarne lektorer i skolen. De må få den anerkjennelsen de fortjener, sier hun.

– Lønnen må gjenspeile det ansvaret vi har for å skape et best mulig læringsmiljø. Dette gjør vi gjennom høy faglig kunnskap og den tryggheten vi har som fagpersoner. Dette er til det beste for våre elever og deres læring, legger hun til.

Tre uttak hittil

Streikeuttaket ved Byåsen vgs. er Lektorlagets tredje streikeuttak.

Norsk Lektorlag startet streiken i Bergen 15. august med ti medlemmer ved Bergen katedralskole.

17. august var det andreuttaket på Ås videregående skole som tok på streikevesten. Der streiker 20 medlemmer.

Offisielt har Lektorlaget vært i konflikt siden 8. juni.

Lektorlaget vil beholde lektorene i skolen

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus var på Byåsen i dag for å støtte medlemmene i streikestarten.

–KS må bruke lønn som virkemiddel for å beholde gode lektorer og lærere i skolen hvis vi skal gi barn og unge i Norge en god utdanning. Det er klart at vi mye heller skulle ha vært i klasserommene, for lektorer og lærere er veldig glade i å undervise. Vi kjemper for at elevene skal få beholde de høyt utdannede og erfarne lektorene i skolen, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag vurderer ytterligere streikeuttak fortløpende.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...