image-1
Medlemsfordeler

Søk på Lektorstipendet 2022

Har du lyst på inntil 10 000 kroner til faglig oppdatering og inspirasjon i ditt undervisningsfag? Søk Lektorstipendet innen 1. mars!
AVRedaksjonen
07. januar, 2022

Norsk Lektorlag er tuftet på ideen om at kvalitet i skolen krever undervisningspersonale med god allmenndanning og faglig fordyping i tillegg til pedagogisk kompetanse. Lektorstipendet bidrar til at lektorer som søker ny inspirasjon og utvikling innenfor eget fagfelt, skal få realisere denne drømmen.

Under svarer vi på vanlige spørsmål om stipendet. Du finner søknadsskjema og retningslinjer for stipendet nederst på siden.

Hvem kan søke?

Alle ordinære medlemmer (altså ikke studenter eller pensjonister) som har vært medlem i mer enn ett år kan tildeles stipendet.

Medlemmer som har fått stipend, kan ikke søke nytt stipend før etter to år. Du kan ikke søke stipend for samme tiltak som det tidligere er gitt stipend til.

Hva kan jeg få støtte til?

Lektorstipendet støtter etter- og videreutdanningstiltak som skal gi faglig inspirasjon og utvikling innenfor dine fag/arbeidsområder, hvor du allerede oppfyller minimumskravene til formell kompetanse.

Tiltaket skal helst være en form for organisert aktivitet.

De siste årene er det blitt tildelt stipend til blant annet intensivkurs i språk, til studieturer til utlandet innenfor fag og fagområder som gresk antikk, fysikk, og sosialt entreprenørskap, og til deltakelse på tysk-norsk litteraturfestival. Av hjemlige kurs er det gitt støtte til blant annet nynorskkurs, pedagogisk bruk av IKT i klasserommet og mentorutdanning for praksislærere.

Stipendet kan dekke studie-/deltakeravgifter, faglitteratur og utgifter for reise og opphold. Kost og tapt arbeidsinntekt dekkes ikke av stipendet.

Merk at vi ikke gir støtte til ordinært utdanningsløp for å oppnå mastergrad, og heller ikke til tiltak som faller inn under arbeidsgivers ansvar og som skal bidra til minimumskompetanse, for eksempel for å innfri komptansekrav til undervisning i et nytt fag.

Hvor mye kan jeg få?

Stipendet er på maksimalt 10 000 kroner, og kan dekke inntil halvparten av kostnadene ved tiltaket. For å motta den maksimale summen, må totalsummen av utgiftene til tiltaket altså ha vært minst 20 000 kroner.

Når skal jeg søke?

Lektorstipendet kan innvilges for tiltak som skal gjennomføres i løpet av dette kalenderåret, eller som du gjennomførte i fjor. Det betyr at du som allerede har gjennomført et tiltak i løpet av 2021, eller har konkrete planer til tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2022, gjerne kan søke stipendet i år.

Hvis du imidlertid ønsker å gjennomføre et tiltak i løpet av 2022, men ennå ikke har de konkrete planene klare, vil du også ha muligheten til å søke stipendet etterskuddsvis i 2023. Stipendet lyses ut årlig, og søknadsfristen er alltid 1. mars.

Når får jeg svar på søknaden?

Du får en bekreftelse fra oss så fort vi har tatt imot din søknad. Søknadene behandles samlet etter at søknadsfristen er gått ut, og søknadene vil normalt være behandlet senest åtte uker etter søknadsfristen. Det betyr at du vil få svar på din søknad innen 26. april.

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales etterskuddsvis, når du har levert dokumentasjon på utgiftene sammen med en sluttrapport. Norsk Lektorlag finansierer inntil halvparten av de totale utgiftene. Dette betyr at den totale summen som utbetales kan justeres opp eller ned basert på de faktiske utgiftene du har hatt.

Vi anbefaler at du som søker setter deg godt inn i retningslinjene for stipendet før du leverer søknaden.

Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver Roger Johnsen hvis du har spørsmål om stipendet. Tlf. 416 75 224 / rj@norsklektorlag.no.

Husk å søke innen 1. mars 2022!

se mer innhold fra kategorien

Medlemsfordeler

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemsfordeler
Prøv noen nye medlemsfordeler!
Medlemsfordeler
God innboforsikring med Storebrand og Akademikerne Pluss
Innboforsikringen du som medlem i Norsk Lektorlag får gjennom Akademikerne Pluss dekker møblene, klærne og de aller fleste tingene du og din familie eier i boligen – også sykkelen din.
Medlemsfordeler
Hvilke forsikringer trenger studenten?
Har du barn som skal studere, eller er du student selv? Se Storebrands anbefalinger for forsikringer til unge studenter.