image-10
Lektorbloggen

Realfagsplan uten seniortiltak

Det er positivt og nødvendig at Kunnskapsdepartementet har laget en strategiplan for realfag. Men fortsatt er det en stor jobb å sikre ny kompetanse.
AVRedaksjonen
02. mars, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Sammenlignet med forrige tiltaksplan 2009, Et felles løft for realfagene, er denne planen mer generell og ikke så omfattende når det gjelder hovedmål, delmål, indikatorer og måloppnåelse. Det er positivt, ifølge Morten Trudeng. Han er første nestleder i Norsk Lektorlag og leder av organisasjonens Fagutvalg for fysikk.

– Det er positivt at Realfag for framtida bare har tre hovedmål og få delmål for strategiperioden. Sannsynligheten for å nå målene er da større, sier Trudeng.

Forrige tiltaksplan, Et felles løft for realfagene, er enda ikke evaluert. Det mener Trudeng er en forutsetning for å lykkes med den nye tiltaksplanen.

– Tiltaksplanen 2007 Realfag naturligvis er evaluert. En slik grundig evaluering må også skje med Et felles løft for realfagene. I forbindelse med denne evalueringen må det bli etablert et datagrunnlag slik at det blir mulig å kontrollere om målene har blitt nådd, sier Trudeng.

Svikten i realfaga er langt på veg et strukturproblem, mener leder i NLLs fagutvalg for matematikk, Sigrid Skogan.

Skogan mener at strategiplanen burde varslet en kritisk gjennomgang av rammene som nå er lagt for undervisning i realfag i skolen.

 - Er man på jakt etter å bedre vilkåra for realfaga i alle ledd, så må alle steiner snus. For den videregående skolen bør det settes et kritisk lys på skolestrukturen, skolestyring og byråkratisk styring, sier Skogan.

Kompetansen eldes
Et av de viktigste tiltakene i de tidligere tiltaksplanen har vært å øke kompetansen – og antallet realfaglærere. Det har de enda ikke klart.

Leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen– Kompetansehevingsstrategien var et av de viktige tiltakene. Man ville satse på etter- og videreutdanning av lærere, blant annet innen realfagene. Denne strategien er nå evaluert og kan så langt ikke karakteriseres som særlig vellykket, sier Norsk Lektorlags leder Gro Elisabeth Paulsen.

Hun siterer fra Rapport 42 2009 fra NIFU STEP – Kunnskapsløftet – en tung bør å bære. Den sier blant annet:

”Lærerne opplever også store mangler i gjennomføringen av kompetanseutviklingsstrategien. Høsten 2007 var det primært skolelederne som var blitt prioritert når det gjaldt midler til kompetanseutvikling.”

– Dette stemmer med Norsk Lektorlags erfaringer. Det kan dessverre se ut til at skolen vil tappes for realfagskompetanse raskere enn man klarerer å utdanne og etterutdanne ny. Dette henger sammen med at gjennomsnittsalderen på realfagslektorene er er meget høy og nærmer seg AFP-alder, kommenterer Paulsen.

– I 2008 var 73 prosent av lærerne i matematikk over 50 år. Den nye strategiplanen har ikke tatt med seniortiltak for å få eldre lærere til å stå lenger i arbeid. I dagens situasjon må dette være et sentralt tiltak for å styrke realfagene, sier Trudeng.

Relaterte lenker:

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?