image-1
Lønn

Plasserer ansvaret hos KS

«KS blir det lydisolerende glava-laget lokale arbeidsgivere kan gjemme seg bak når lønnsutviklingen for lærere og lektorer skal forklares og forsvares», sa Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus foran Stortinget.
AVRedaksjonen
14. september, 2022

Mandag 12. september var det en stor støttemarkering for streiken foran Stortinget. Utdanningsforbundet arrangerte markeringen og inviterte Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund til å delta.

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus holdt appell foran Stortinget:

«Tusen takk til alle dere som har stilt opp på denne markeringen i dag.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle medlemmer av Norsk Lektorlag på Bergen kateralskole, Ås videregående skole, Byåsen videregående skole og Frederik II videregående skole som står i front og streiker på vegne av vår forening.

Og takk til alle medlemmer av Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet som også står streikevakter rundt om i landet.

Dere som streiker, har den mest krevende jobbene i streiken. Dere er klare, dere er motiverte, dere er våre store helter i denne fortellingen. Dere representerer og synliggjør vår alles kraft!

Enhver lærer eller lektor som streiker burde bekymre KS, fra første dag. En lærer eller lektor borte fra klasserommet og elevene, er alvorlig for dem det gjelder. KS kunne ha kalt oss tilbake til forhandlingsbordet for lenge siden, om de ønsket en god løsning – nå og for videre arbeid. Fra i morgen er det langt over 6000 i streik.

Til KS vi jeg si: Tar dere denne streiken på alvor?

Skal dere bli gode på å rekruttere lærere og lektorer inn i skolen, må dere først bli gode på å beholde dem dere har.

KS – 1 av 5 som underviser i skolen har ikke godkjent utdanning. Dere ansetter dem, men dere vil ikke fortelle foresatte at barna deres ikke har en godkjent lærer eller lektor. Dere hevder at dere ikke får tak i nok kvalifiserte lærere og lektorer inn i skolen. Men dere vil ikke betale lønnen som kreves, for å få lærere og lektorer utenfor skolen tilbake til skolen.
KS – Dere mener at mine medlemmer får et lønnstilbud som fortjent.

Norsk Lektorlag og de to andre lærerorganisasjonene står her i dag fordi vi sammen sier
nei takk til et lønnstilbud som nok en gang gir reallønnsnedgang.

Mine medlemmer erfarer en og nedprioritering av dem som har lengst erfaring og høyest utdanning

Tilbudet er langt mindre enn mine og våre medlemmer fortjener.

Streiken i dette tariffoppgjøret representerer ikke bare et øyeblikksbilde, den representerer også historikken KS har skapt.

KS blir det lydisolerende glava-laget lokale arbeidsgivere kan gjemme seg bak når lønnsutviklingen for lærere og lektorer skal forklares og forsvares.

De samme arbeidsgiverne, politikere i kommuner og fylker, kan sitte helt stille når arbeidsgiverorganisasjonen KS bruker penger til det som av ansatte oppleves som kampanje mot egne ansatte.

Norsk Lektorlag har som politikk at dette glava-laget må vekk i lønnsforhandlingene. Fordi, det har gjort oss til lønnstapere. De reelle partene må forhandle, de reelle partene må våge å stå og bli stilt til ansvar.

Samtidig, i dag er det KS som er vår motpart, med det systemet vi har. Det er på deres vakt vi går til streik, fordi vi vil kjempe for kvaliteten i fellesskolen. Fellesskolen, og elevene i den, skal ha kvalifiserte lærere og lektorer som ønsker å jobbe i skolen.

Vi som er på markeringen her, dere som er ute i streik – vi ønsker hverandre det beste videre nå!»

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...