image-1
Lønn

Norsk Lektorlag trapper opp streiken i Larvik

Norsk Lektorlag har i dag varslet arbeidsgiver og riksmekler at streiken trappes opp med 18 medlemmer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. – Det er svært beklagelig at KS ikke viser vilje til å rikke seg på økonomien, og at politikerne er så tause, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. september, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Situasjonen med KS er helt fastlåst. Vi ble invitert sent til forhandlingsbordet og kom dessverre ikke i mål. Vi er sjokkert over at KS tvinner tommeltotter og lar denne streiken hale ut i tid, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.  

Norsk Lektorlag tar ut 18 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole. Dette uttaket består dermed av til sammen 29 medlemmer. Disse går ut i streik fra og med mandag 26. september.

Skuffet over politikerstillhet

Nyhuus er skuffet over den dørgende stillheten fra sentrale politikere.  

– Regjeringen må komme på banen og foreslå en egen skolepakke om de faktisk ønsker å gjennomføre den politikken de har nedfelt i regjeringsplattformen, sier hun.

– Redselen for å blande seg inn er tydeligvis større enn redselen for at barn og unge ikke får den opplæringen de trenger, legger hun til.  

Fra 26. september er til sammen 89 medlemmer fra Norsk Lektorlag tatt ut i streik.   

Oversikt over Norsk Lektorlags streikeuttak: 

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni.  
  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak 15. august med 10 medlemmer ved Bergen katedralskole i Vestland.  
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.  
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik 
  • 12. september gikk 12 medlemmer på Frederik II videregående skole i Fredrikstad i streik. I tillegg gikk to til ved Ås videregående skole og tre medlemmer til ved Bergen katedralskole ut i streik. 
  • 26. september går 18 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole ut i streik.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...