image-8
Lønn

Norsk Lektorlag trapper opp streiken i Larvik

Norsk Lektorlag har i dag varslet arbeidsgiver og riksmekler at streiken trappes opp med 18 medlemmer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. – Det er svært beklagelig at KS ikke viser vilje til å rikke seg på økonomien, og at politikerne er så tause, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. september, 2022

– Situasjonen med KS er helt fastlåst. Vi ble invitert sent til forhandlingsbordet og kom dessverre ikke i mål. Vi er sjokkert over at KS tvinner tommeltotter og lar denne streiken hale ut i tid, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.  

Norsk Lektorlag tar ut 18 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole. Dette uttaket består dermed av til sammen 29 medlemmer. Disse går ut i streik fra og med mandag 26. september.

Skuffet over politikerstillhet

Nyhuus er skuffet over den dørgende stillheten fra sentrale politikere.  

– Regjeringen må komme på banen og foreslå en egen skolepakke om de faktisk ønsker å gjennomføre den politikken de har nedfelt i regjeringsplattformen, sier hun.

– Redselen for å blande seg inn er tydeligvis større enn redselen for at barn og unge ikke får den opplæringen de trenger, legger hun til.  

Fra 26. september er til sammen 89 medlemmer fra Norsk Lektorlag tatt ut i streik.   

Oversikt over Norsk Lektorlags streikeuttak: 

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni.  
  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak 15. august med 10 medlemmer ved Bergen katedralskole i Vestland.  
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.  
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik 
  • 12. september gikk 12 medlemmer på Frederik II videregående skole i Fredrikstad i streik. I tillegg gikk to til ved Ås videregående skole og tre medlemmer til ved Bergen katedralskole ut i streik. 
  • 26. september går 18 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole ut i streik.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Norsk Lektorlag bryter med KS og varsler opptrapping
Det blir ikke flere forhandlingsmøter mellom Norsk Lektorlag og KS i denne omgang. Streiken fortsetter. – Vi har hatt som mål å få til en løsning og unngå tvungen lønnsnemnd. Derfor sa vi i utgangspun...
Lønn
Prosessen hos riksmekler fortsetter
Norsk Lektorlag har vært i møte hos Riksmekler i dag. – For oss er det viktig å være i tydelig dialog om våre primære krav, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Lønn
– Uvanlig grep viser hvor fastlåst streiken er
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har i dag offentliggjort kravet som forbundet la frem for KS i meklingen. – Dette er et svært uvanlig grep i en mekling, som også viser hvor fastlåst og kreve...