image-6
Lønn

Norsk Lektorlag trapper opp streiken i Fredrikstad

Norsk Lektorlag har i dag varslet et fjerde streikeuttak med til sammen 17 medlemmer. 12 av medlemmene jobber på Fredrik II videregående skole i Fredrikstad. – Det er på høy tid at KS snart viser vilje til å gjenoppta forhandlingene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
06. september, 2022

Norsk Lektorlag varsler et fjerde streikeuttak. Fra 12. september er til sammen 60 medlemmer i Norsk Lektorlag i streik.

– Vi velger å ta ut tolv medlemmer på Frederik II videregående skole i Fredrikstad. I tillegg tar vi ut to til av våre medlemmer på Ås videregående skole, og tre medlemmer til ved Bergen Katedralskole, sier Helle Christin Nyhuus.

Det er allerede medlemmer i streik ved Bergen katedralskole og Ås videregående skole. Dette uttaket kommer i tillegg til de som allerede streiker ved disse skolene.

Skuffet over KS

Nyhuus mener det er skuffende at KS hittil ikke har tatt konsekvensene av streiken på alvor.

– Vi trenger nå å se en bevegelse hos KS. Vi har stor empati med alle elevene som blir rammet og ikke får den undervisningen de har krav på. Våre medlemmer skulle selvfølgelig helst undervist. Denne kampen handler om å beholde kvalifiserte lærere og lektorene i klasserommene i hele Norge, sier Nyhuus.

Tillitsvalgt ved Fredrik II Arvid Evjen Andersen er klar til å ta på seg streikevesten.

– Vi har vært lønnstapere gjennom flere år. Vi kan ikke godta at lektorer som har stått lenge i jobb, er de som nok en gang får det dårligste tilbudet i lønnsoppgjøret, sier han.

Norsk Lektorlags tidligere streikeuttak:

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni. 
  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak 15. august med ti medlemmer ved Bergen katedralskole i Vestland.
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik.

Foto: Marit Hommedal

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...