image-6
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag styrker ledelsen

Fra høsten skal første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus frikjøpes 40% for å kunne jobbe mer for Lektorlagets medlemmer og tillitsvalgte.
AVRedaksjonen
25. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag har lenge kun hatt politisk leder frikjøpt for å arbeide for medlemmenes politiske interesser. Da Norsk Lektorlags landsmøte i november 2019 diskuterte frikjøp av tillitsvalgte, fikk sentralstyret mandat til å vurdere mulighet for frikjøp underveis i kommende periode, innenfor rammebudsjettet.

På bildet ser du ledertrioen i Norsk Lektorlag: fra venstre Øystein Hageberg, andre nestleder, Rita Helgesen, politisk leder, og Helle Christin Nyhuus, første nestleder. Bildet er tatt på Lektorlagets landsmøte 2019. Foto av Hans Kristian Thorbjørnsen.

Vedtok raskt frikjøp av nestleder

På styremøte 11. juni vedtok sentralstyret 40% frikjøp av første nestleder for skoleåret 2020-2021. Generalsekretær Nina Sandborg er svært tilfreds med at sentralstyret så raskt etter landsmøtet har gjort vedtak i saken.

– Norsk Lektorlag fikk et tydelig signal fra landsmøtet, som sentralstyret nå har fulgt opp. Dette gir oss mer kraft både for politisk arbeid og organisasjonsutviklingsarbeid, påpeker Sandborg.

Lektorlaget får mer kapasitet

Politisk leder Rita Helgesen ser frem til tettere samarbeid med Helle Christin Nyhuus:

– Våre tillitsvalgte fortjener stor honnør for sitt engasjement og sin innsats for våre medlemmer. Med dette vedtaket får vi nå også økt kapasitet til å følge opp fylkeslagene og våre tillitsvalgte enda tettere.

Nyhuus selv er fornøyd.

– Gode lønns- og arbeidsvilkår for lektorer er viktig for å utvikle norsk skole. Jeg ser frem til å kunne bruke mer tid på Lektorlaget fra høsten av, sier Nyhuus.

Hun ledet i forrige landsmøteperiode arbeidet med å utvikle Norsk Lektorlags utdanningspolitiske program. Nå skal hun også følge opp landsmøtets vedtak om en helhetlig gjennomgang av Norsk Lektorlags politiske styringsdokumenter.

Om Helle Christin Nyhuus:

  • Nyhuus er lektor med fagene samfunnsvitenskap, mikroøkonomi og matematikk.
  • Hun er ansatt ved Drammen videregående skole der hun underviser i samfunnsfag, økonomistyring, sosialkunnskap og sosiologi og sosialantropologi.
  • Nyhuus er også fylkesleder i Buskerud Lektorlag.

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus er ny leder i Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Lektorlag under Norsk Lektorlags landsmøte fredag 19. november 2021.
Om Norsk Lektorlag
Rita Helgesens landsmøtetale 2021
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen åpnet landsmøtet 2021.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2021: Se den her!
Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?